תוכן העניינים

ספר שבו מלוקטים הקידושים, הברכות, התפילות שנאמרים בתוך הסוכה, עם פירושים ורעיונות של רבני גוש קטיף. הפירושים והרעיונות יעסקו בזויות ארץ ישראליות של מצוות החג, ובאופן ממוקד יותר באזור גוש קטיף.

|
תוכן העניינים

 

א. חג, הדלקת נרות, קידוש:

ענני כבוד במדבר, סוכות ממש בארץ ישראל

ברכת "שהחיינו" וברכת "לעשות סוכה" בארץ ישראל 

ב. שבת חול המועד:

ברכת הבנים – למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי 

ג. ברכת המזון: 

על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו

עושה שלום- סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל

והעלנו לתוכה... ולחוג את חג הסוכות

ד. ברכות הסוכה: 

לישב בסוכה ובארץ ישראל

המאבק על הארץ וחג הסוכות

בניית סוכות ברחובות ארץ ישראל

ה. אושפיזין: 

אברהם: אברהם אבינו בגרר ולדורות

סוכתו של אברהם אבינו

יצחק: יצחק אבינו- זורע וחופר בארות בגרר

יעקב: ויעקב נסע סוכותה

יעקב ועשו – התם והשעיר, והישיבה בסוכות

משה: משה רבנו- מרעמסס סוכותה

משה רבנו היה מכניס את העם לארץ בחג הסוכות

אהרון: ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

אהרון הכהן- הסוכה כמשכן

יוסף: יוסף הודה בארצו

סוכות מימות יהושע מצאצאי יוסף, עד ימות עזרא

דוד: סוכת דוד הנופלת

ו. נטילת ארבעה מינים בסוכה:

ארבעה מינים וגדילתם בארץ ישראל

חג האסיף- מאמין וזורע

הראי"ה קוק ומאבקו למען אתרוגים שאינם מורכבים מארץ הקודש

מעלת אתרוגי ארץ ישראל

ז. שמחת בית השואבה:

ושמחת בחגך

זכר לשמחת בית השואבה

ח. פרידה מהסוכה:

סוכת לויתן

פרידת האדר"ת  מהסוכה

ט. קריאת שמע על המיטה:

שינה בסוכה בארץ ישראל

שינה בסוכה בגוש קטיף- בעת ירי פצצות מרגמה

 

 

לרכישת הספר