ביעור ווידוי מעשרות

מהו ביעור מעשרות? בשנה השלישית שלאחר שנת השמיטה צריך לבער את המעשרות מן הבית. זמן הביעור הוא בערב שביעי של פסח, יש כאלה שנהגו בערב פסח. להלכות ביעור מעשרות ולנוסח הוידוי שנאמר לאחר הביעור, במסמך מהודר

|
ביעור ווידוי מעשרות