הגדת החרותמדוע אחינו יהונתן פולארד יושב כבר 28 לילות סדר בשעבוד נורא של בית כלא של מדינה ידידות? למה? אין לנו תשובה!

הרב קדוש גבריאל |
הגדת החרות

חג הפסח קרב ובא, שלושים יום לפני החג ואנו כבר לומדים את הלכות הפסח, מתחילים בנקיון הבית, אפיית המצות בעיצומה. נלמד ונלמד את שאלות ה"מה נשתנה" שנשאל בליל הסדר. גם את התשובות נלמד, אך על שאלה אחת אין לנו תשובה! "למה לא נשתנה"? מדוע אחינו יהונתן פולארד יושב כבר 28 לילות סדר (כמעט 10,000ימים!)  בשעבוד נורא של בית כלא של מדינה ידידות? למה? אין לנו תשובה!


לאחר כ"כ הרבה שנים שוחררו, להבדיל, רוצחים, אנסים ופושעים. מרגלים מסתובבים חופשי, ואילו אחינו היקר, יהונתן, שסייע למדינת ישראל ופעל בשליחותה עדיין כלוא בתנאים מחפירים! 28 לילות סדר שואל יהונתן ומתפלל "למה לא נשתנה"? למה אני כלוא ולא זוכה לחירות, הרי פעלתי למען עם ישראל וממשלת ישראל, מדוע הם כאלה כפויי טובה? מדוע אינם גומלים לי בשחרורי מהכלא! מדוע אינם פועלים לשחררני בכדי שגם אני אזכה לשבת עם אסתר אשתי שתחי' בליל הסדר ולשאול "מה נשתנה"?

 

הגמרא מספרת לנו על רב נחמן ששאל את דרו (כך שמו) עבדו בליל הסדר:

  עבד שאדונו מוציא אותו לחירות ונתן לו כסף וזהב, מה צריך העבד לומר לאדונו? ענה לו דרו: צריך להודות ולשבח אותו על כך. ענה רב נחמן לעבדו - פטרת אותי מהצורך לומר "מה נשתנה", ולכן התחיל רב נחמן את ההגדה מ"עבדים היינו". (פסחים קטז ע"א). לימדנו רב נחמן, שאמירת ההגדה בליל הסדר נועדה בכדי שנחוש את הרגשת העבדות, וממילא נחוש את הרגשת החירות והצורך שלנו להודות להקב"ה עליה. לצערנו יהונתן לא פוטר אותנו מלומר את "מה נשתנה" בליל הסדר הזה, הוא דורש מאיתנו לשאול "למה לא נשתנה"?

   

להפוך שעבוד לחירות:

אם ישאל השואל למה לקלקל את אווירת החג השמחה בליל הסדר ולהיזכר בסוגיה הכאובה ששמה פולארד? נענה לו שכך נהג גם בעל ההגדה: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". למה בלילה חגיגי זה שבו אנו חייבים להראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים, צריכים להזכיר ולפתוח ב"גנות"?

אלא ידועים הדברים שהמצה מסמלת את השעבוד במצרים - "הא   לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים" (זה לחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים), ומצד שני מסמלת המצה את החירות והשחרור ממצרים - "מצה זו על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ". בעל ההגדה מלמדנו עיקרון חשוב מאוד:

כל מטרתו של ליל הסדר שנחווה את יציאתנו ממצרים. בכדי לחיות את יציאת מצרים, צריך להקדים לכך את חווית השעבוד. רק עבד יכול להעריך מה היא חירות, רק אדם שהיה שרוי בחושך יודע להעריך את כוחו של אור, רק אדם עני יודע להעריך עושר, רק עם שהיה בגלות יודע להעריך גאולה. אנו מתחילים בגנות ובכוחנו בלילה הזה להפוך את הגנות עצמה לשבח, אנו מספרים על השעבוד והופכים אותו לחירות. זה כוחו של ליל הסדר. אנו נזכיר את שעבודו של פולארד ומתוך כך נזכה בע"ה לשחרורו. זמן הפסח עם סגולות החירות שבו, הוא הזמן המתאים לפעול ולהתפלל לשחרורו, אסור לנו להחמיץ את המצווה! אסור לנו לפסוח על יהונתן פולארד!

 

הגדת החירות:

בכדי שנוכל לבוא נקיים ומוכנים לליל הסדר, יצאה לאור "הגדת החירות", הגדת פסח ששולבו בה דברי הסבר ודברי תורה שנכתבו מרבני ישראל בעניינו של יהונתן פולארד הקשורים להגדה ולחירות.

כל מי שכואב את שעבודו של יהונתן פולארד, כל מי שרוצה בחירותו של יהונתן, נקרא לפעול להפיץ הגדה זו! כולנו נשאף שבכל בית בישראל תונח הגדה זו על השולחן, לא נוכל להתעלם! לא נוכל להרגיש בני חורין כאשר אחינו עדיין בכלא בסכנת חיים! 

כל אחד במקום לימודו, במקום עבודתו, במשפחתו, שכניו ומכריו, בישיבה ובאולפנה, בסמינר ובאוניברסיטה, בשווקים וברחובות, בדוכני ההפצה ובכל מקום, נרגיש שליחות להפיץ הגדה זו. ככל שנפיץ יותר, יוכלו להדפיס יותר ולזכות אחרים ולזכות את יהונתן בחירות. 

כולנו נשאיר מקום פנוי בלב ובשולחן להגדת החירות. נפעל ונתפלל למען חירותו, בעז"ה. השתא עבדי, לשנה הזו יהונתן בן מלכה הי"ו בן חורין!!!

toraland whatsapp