ווידוי והודאת המעשרות

מקובלים אנו שיש להתוודות לפני הבורא בזמנים קבועים על עברות שבידינו - 'אשמנו, בגדנו' וכו'. אך חריגה היא מצוות התורה על וידוי המעשרות, שבו מתוודה האדם על מעשיו הטובים שעשה.

| ניסן תשע"ה
ווידוי והודאת המעשרות

Viduymeasrot (1)

toraland whatsapp