דף עמדה בנושא הצעת חוק צער בעלי חיים

דף העמדה של פורום חותם בעניין הצעת חוק צער בעלי חיים הדוגלת בגידול עופות בלולי חופש תוך איסור על בניית לולי בעלי כלוב סוללה או שיפוצם

ארגון חותם | אמונת עתיך 111 (תשע"ו), עמ' 157- 158
דף עמדה בנושא הצעת חוק צער בעלי חיים

 

דף עמדה בנושא:

הצעת חוק צער בעלי חיים[1]

הקדמה

החזקת בעלי החיים במשקים חקלאיים מעלה שאלות ערכיות, שעיקרן האפשרות לקיים משק חקלאי רווחי אל מול הפגיעה ברווחתם של בעלי החיים. הצעת החוק שלפנינו מבקשת להביא למציאות של 'לולי חופש' בלבד, תוך איסור על בניית לולים בעלי כלוב סוללה או שיפוצם.

א. שיטות לגידול תרנגולות לביצי מאכל

מבחינה מקצועית ישנן כמה שיטות לגידול תרנגולות לביצי מאכל: כלובי סוללה (ובהם 350 סמ"ר למטילה), לולים משפחתיים (ובהם 550 סמ"ר למטילה), לולי אסם בקומות, כלובים מועשרים (750 סמ"ר למטילה) ולולי חופש עם חצר.

ב. העיקרון ההלכתי לבחירת השיטה

לאדם הראשון נאמר 'ורדו בדגת הים ובעוף השמים'. משמעותה של רדייה זו הינה שליטה על בעלי החיים. על פי ההלכה, אין מניעה לעצם החזקת בעלי החיים ולשימוש בהם לצרכיו של האדם, גם אם הדבר כרוך בסבל מסוים לבעלי החיים. עם זאת, ישנם כמה עקרונות ותנאים להחזקת בעלי חיים לצורך האדם:

  1. החזקה שאינה גובלת באכזריות.
  2. צורך משמעותי ותועלת לחלק נרחב מהאוכלוסייה.
  3. תנאי החזקה פיזיים סבירים, כגון הגנה מפגעי מזג האוויר: גשם, רוח, שמש וכדומה.
  4. טיפול רפואי רציף לבעלי החיים ללא הזנחה.

יש לוודא כי שיטת הגידול שבוחרים היא השיטה שבראש ובראשונה עונה כראוי על צורכי האדם הן מהבחינה הבריאותית והן מהבחינה הכלכלית, ונוסף לכך ממזערת את הפגיעה בבעלי החיים. בהקשר לכך יש לבחון את זמינות הביצה ואיכותה, עלויות הגידול, רווחת העוף ובריאותו ועוד.

ג. נתוני גורמי המקצוע

מבדיקה שנעשתה מטעם צוות מקצועי במשרד החקלאות[2] עולה כי שיטת הגידול אשר מביאה לידי ביטוי את צורכי האדם בצורה המיטבית הינה גידול התרנגולות בכלובי סוללה תוך הגדלת השטח למטילה ל-550 סמ"ר. כלובים אלה נותנים מענה סביר לרווחת העוף, לעומת לולי חופש שהיתרון המשמעותי היחיד שלהם הוא היכולת של המטילה לבטא התנהגויות טבעיות. נוסף על כך קיימת התנגדות עקרונית של אנשי המקצוע לשימוש בלולי חופש, משום שבלולים אלו קיים חשש משמעותי להתפרצות מגפת שפעת העופות.[3]

סיכום

אין לקבל את הצעת החוק הנוכחית, שאינה מביאה לידי ביטוי הולם את העובדה כי צורכי האדם הינם אלו אשר צריכים לבוא לידי ביטוי. יש לפעול לקידום הצעת משרד החקלאות למעבר ללולים משפחתיים, שבהם יש 550 סמ"ר למטילה.

 

[1].   הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים - תיקון – ביטול כלובים בתעשיית הביצים.

[2].   ראה: 'דוח הצוות המקצועי לבחינת רווחת המטילות במסגרת תוכנית שדרוג לולי הטלה' באתר משרד החקלאות.

[3].   ד"ר שמעון פרק, רופא וטרינר ראשי למחלות עופות, השירותים הווטרינריים, מתוך דבריו בוועדת הכלכלה של הכנסת, י"ט בטבת תשע"ו.

toraland whatsapp