החזקת תרנגולות בלולי חופש

החזקת בעלי החיים במשקים חקלאיים טומנת בחובה שאלות ערכיות, שעיקרן האפשרות לקיים משק חקלאי רווחי אל מול הפגיעה ברווחתם של בעלי החיים. הצעת חוק שלפנינו, מבקשת להביא למציאות של 'לולי חופש' בלבד תוך איסור על בניית לולים בעלי כלוב סוללה או שיפוצם.

|
החזקת תרנגולות בלולי חופש

דף עמדה 

בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון סעיף 2 – ביטול כלובים בתעשיית הביצים), התשע"ו–2015  שהוגשה ליו"ר הכנסת ב ד' בכסלו התשע"ו – (16.11.15) מבקשים חברי הכנסת, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, שהחל מפרסומו של חוק זה יאסר לבנות או לשפץ לולים בעלי כלובי סוללה, ויש לבנות 'לולי חופש' בלבד.

מבחינה מקצועית ישנן מספר שיטות לגידול תרנגולות לביצי מאכל, לולים קיימים (בעלי 350 סמ"ר למטילה), לולים משפחתיים (בעלי 550 סמ"ר למטילה), לולי אסם בקומות, כלובים מועשרים (750 סמ"ר למטילה). ולולי חופש עם חצר.

לכל שיטה ישנם יתרונות וחסרונות, ובבואנו לבחון איזו שיטת גידול עדיפה יש לתת את הדעת אלו מהשיטות השיטות עדיפות מבחינה הלכתית.

הכלל היסודי בסוגיית צער בעלי חיים היא שמחד גיסא איסור צער בעלי חיים הוא מן התורה, אולם כאשר הפעולה נעשית לצרכי האדם אין בכך משום איסור צער בעלי חיים.

אי לכך, יש לוודא כי שיטת הגידול אותה בוחרים היא השיטה שבראש ובראשונה עונה כראוי על צרכי האדם הן מבחינה בריאותית, והן מבחינה כלכלית, ובנוסף לכך ממזערת את הפגיעה בבעלי החיים.

ישנם שיקולים רבים שיש לבוחנם, ביניהם: זמינות הביצה ואיכותה, עלויות הגידול, ורווחת העוף ובריאותו, ועוד.

מנתונים שישנם לפנינו, מבדיקה שנעשתה על ידי צוות מקצועי במשרד החקלאות[1] עולה כי שיטת הגידול שמביאה לידי בטוי את צרכי האדם (איכות ובריאות הציבור, וכלכלה) הוא גידול התרנגולות בכלובי סוללה תוך הגדלת השטח למטילה ל 550 סמ"ר, בעוד שבלולי חופש, היתרון היחיד המשמעותי הוא אפשרותה של התרנגולת להתנהגויות טבעיות.

בנוסף לכך קיימת התנגדות עקרונית של אנשי המקצוע במשרד לשימוש בלולי חופש[2] בשל העובדה שבלולים אלו קיים חשש משמעותי להתפרצות מגיפת שפעת העופות.

אי לכך, על המחוקק לקחת בחשבון את העובדה כי צרכי האדם הם אלו שצריכים לבוא לידי ביטוי ולשנות את הצעת החוק, כך שתחייב החל מפרסומו של החוק לבנות כלובים מוגדלים ולא לולי חופש.

עם זאת, ראוי לציין כי המחוקק ער לצרכיהם של החקלאים, והדרישה המועלית בחוק אינה נוגעת ללולים קיימים אלא רק ללולים עתידיים, על מנת למזער ככל הניתן את הפגיעה בחקלאים.

 

[1] ראה: "דוח הצוות המקצועי לבחינת רווחת המטילות במסגרת תכנית שדרוג לולי הטלה' באתר משרד החקלאות.

[2] ד"ר שמעון פרק, רופא וטרינר ראשי למחלות עופות, השירותים הוטרינריים, מדבריו בועדת הכלכלה של הכנסת בישיבתה בי"ט בטבת תשע"ו, 31.12.2015.

toraland whatsapp