משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

בקרוב כבר תפעל בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה וכלאים. כאשר העצים הראשונים יהיו מוכנים לשיווק, בעוד מספר שבועות, נפרסם זאת באתר של המכון.

מוטי שומרון - אגרונום |
משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

המודעות של הציבור לנושא של נטיעת עצי פרי "כשרים" הולכת וגוברת. בעלי גינות פרטיות, מורים לחקלאות, מנהלי חוות חקלאיות  ושאר חקלאים, מעוניינים לשתול עצי פרי שלא נעשתה בהם הרכבה אסורה, ושמנין שנות הערלה שלהם ידוע ובדוק.

המצב כיום הוא שהציבור מתקשה למצוא עצי פרי העומדים תחת השגחה של גוף מוסמך, הבקיא בנושא ערלה וכלאים. רבים מתקשרים למכון התורה והארץ על מנת לברר לגבי מיני הרכבות שונות, אולם גם לאחר קבלת התשובה המקצועית, עדין אין באפשרותם לרכוש שתילים שהורכבו בהיתר.

בנושא חישוב שנות הערלה המצב מסובך עוד יותר. משתלות רבות מוכרות ללקוחות עצי פרי בוגרים, והלקוח באמת סבור שהעץ כבר יצא מחיוב ערלה, ולכן הוא מוכן לשלם עבורו סכום נכבד. הלקוח בדרך כלל אינו יודע את פרטי הלכות ערלה וכך גם המוכר, שבדרך כלל אינו מייצר את העץ אלא קונה אותו מהיצרן, מעתיק אותו לכלי גדול יותר, ומוכר אותו בסכום גבוה. היות ושניהם על פי רוב , אינם יודעים את "ההיסטוריה" של העץ לכל פרטיה, לכן אינם יכולים לדעת  האם אכן העץ יצא מכלל ערלה. יש לזכור שאיסור אכילת פרי ערלה או הנאה מפרי ערלה הוא איסור דאורייתא .

כדי לתת מענה לצורך זה ולפניות הרבות המתקבלות במכון, אנו מתארגנים לפיקוח הלכתי ומקצועי צמוד, במשתלות  המשווקות עצי פרי לציבור הרחב.

הבשורה הטובה היא כי בקרוב כבר תפעל  בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה וכלאים. כאשר העצים הראשונים יהיו מוכנים לשיווק, בעוד מספר שבועות, נפרסם זאת באתר של המכון.

 

יהי רצון שנזכה להרבות בנטיעות "כשרות" בכל רחבי ארצנו, לאכול מפריה ולשבוע מטובה.