מהנעשה במכון

רבני המכון יצאו לסיור כדי לחקור האם גוג'י-ברי הוא אילן או ירק לעניין ערלה ומה דינו של נצר שיצא מעץ וניתק עצמו מן העץ העיקרי?

מערכת למעשה | תמוז תשע"ו
מהנעשה במכון

גוג'י-ברי אילן או ירק?

רבני המכון ערכו סיור בחלקה של גוג'י-ברי, כדי לבחון את סיווגו של השיח לאילן או לירק. הגוג'י הוא צמח שמיובא מסין ומספרים שפריו, שדומה ל'עגבנית שרי' קטנה הוא בעל סגולות רפואיות שונות, כגון הורדת לחץ דם ועוד. לשם ההכרעה ההלכתית נדרשים בדיקות וניסויים נוספים ובע"ה כשנגיע למסקנות ברורות נפרסמן.

 

נצר בעץ אתרוג

במטע אתרוגים במושב קדימה הראה בעל המטע עץ אתרוג שהוציא נצר (מעל לפני הקרקע) אשר בהמשך השתרש באדמה ופיתח מערכת שורשים עצמאית. לאחר מכן העץ העיקרי (ה'אם') התנוון וניתק כמעט לגמרי מן הנצר (ה'ילדה'). השאלה שיש לבררה היא האם מתחייב הנצר מניין מחודש של שנות ערלה?