גידול צאן בעידן המודרני

גידול צאן בעידן המודרני מצריך לעיתים עיסוק בשאלות הקשורות לרווחת בעלי החיים. מגדלים דתיים נמצאים בקונפליקט גדול יותר עם כללי שמירת רווחת בעלי החיים עקב מגבלות ההלכה הקשורות בעבודה.

| אדר תשע"ג
גידול צאן בעידן המודרני

ושא רווחת חיות המשק הולך ונהיה דומיננטי בקרב צרכני המזון מן החי וכן בקרב כלל הציבור. במצב כזה חשוב ליצור שיתוף פעולה בין הווטרינרים המטפלים האמונים על רווחת העדרים אותם הם מלווים לבין פוסקי ההלכה אשר עומדים בפני שאלות הקשורות לביצוע או אי ביצוע של פעולות עם בעלי החיים בשבת ובתחומים אחרים.

 

בעקבות פניה של הרב דוד אייגנר, רב חוקר במכון התורה והארץ ל'חקלאית' לצורך תאום בנושא, התקיים מפגש בן כשעתיים עם צוות 'מכון התורה והארץ' שבו נסקר ענף הצאן בעולם ובארץ. הוגדרה שגרת העבודה בדיר טיפוסי. הובהרה רמת החרום והדחיפות של הפעולות השונות אותן מבצע הנוקד. המפגש דן גם בהגדרת צער בעלי חיים והערכת הכאב והסבל של הבהמה. בנוסף הוגדרו הצעדים בהם ניתן למנוע צורך להתערבות בשבת או בחג.

 

כתוצאה ממפגש זה חוברה חוברת העוסקת בהלכות הקשורות לגידול צאן: גידול בהמה דקה, איסור צער בעלי חיים, בכור בהמה, מתנות כהנה, מלאכות בערב שבת, חליבה בשבת, המלטה בשבת וסוגיות רבות הקשורות בשבת. החוברת מהווה מקור להתמודדות עם שאלות יומיומיות בתחום ההלכה ומתחום בריאות העדר למודעות ציבור הנוקדים.

 

ניתן להשיג את החוברת במכון התורה והארץ בטלפון 08-6847325

ניתן גם להזמין את החוברת באתר- לחץ כאן.

לעותק דיגיטאלי- לחץ כאן.

toraland whatsapp