הסדר קרקעות עם הבדואים

דווקא קנאותו של פנחס היא זו שמביאה את השלום המיוחל בין ישראל לאביהם שבשמיים חלוקת הקרקעות החינמית בדרום הארץ נובעת מתפיסה מוטעית של מושג השלום

הרב אייל בן דוד | תמוז תשע"ג
הסדר קרקעות עם הבדואים

אנחנו נמצאים כעת בין פרשת בלק לפרשת פנחס. פנחס מקנא לאלוקיו ושכרו מונח בצידו 'הנני נותן לו את בריתי שלום'. פנחס עשה מעשה של קנאות, להרוג נשיא בישראל לא דבר פשוט הוא. וגם אם ראוי הוא לקבל שכר, יש כל מיני סוגים של שכר. המיילדות העבריות, הקב"ה כשכר על מעשיהם בירך אותם 'ויעש להם בתים', בתי כהונה בתי לוייה. ואילו פנחס שכרו הוא 'בריתי שלום'.  השלום הוא ההיפך ממעשהו של פנחס ואם כן נשאלת השאלה למה פנחס זוכה לזה.

 

הנושא של הקרקעות שהבדואים השתלטו עליהם בנגב הוא נושא כאוב, פיתרון צריך להימצא אבל מהו?

 

השלום הוא חיבור בין כוחות שונים, הקב"ה כעס על עם ישראל על דבקותו בבנות מואב והמגפה החלה, פנחס דווקא בקנאותו הצליח להשיב את חרון אף ה' מבני ישראל. ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים,  ולכך זכה הוא בבריתי שלום.

 

השלום הוא אם כן, לא התפרסות לעבר הצד השני אלא עמידה איתנה על העקרונות ביחד עם ניסיון למצוא שפה משותפת. בעוד שאחוז גבוה מכלל עם ישראל לא יכול להרשות לעצמו לקנות לעצמו דירה בשל המחיר היקר של הקרקע, מחולקים קרקעות מתנה לכל מי שרומס את חוקי המדינה...

 

toraland whatsapp