הערכות לקראת שמיטה תשע"ה

איסור זמירת הכרם הוא אחד מהאיסורים המפורשים בתורה, הנוגע לכרם בשנת השמיטה. ואולם, אי זמירת הכרם בשנת השמיטה יכולה לגרום לכרם הפסדים משמעותיים מאוד

רבני מכון התורה והארץ | אדר תשע"ג
הערכות לקראת שמיטה תשע"ה

איסור זמירת הכרם הוא אחד מהאיסורים המפורשים בתורה, הנוגע לכרם בשנת השמיטה, שנאמר: 'כרמך לא תזמור'. ואולם, אי זמירת הכרם בשנת השמיטה יכולה לגרום לכרם הפסדים משמעותיים מאוד, חלקם למשך כמה שנים.

 

רבני המכון יצאו לסיור בכרמי היישוב מבוא חורון, ושם שיתף אותם מניסיונו בשמיטות עברו, מר שמעון בטר, מנהל הכרם. במהלך הסיור הוצג בפני הרבנים המיכון החדיש שמשתמשים בו כיום לזמירת הכרם. זהו סיור אחד מתוך הסיורים שערכו רבני המכון כדי להבין מה נעשה כיום בכרמים בנוגע לזמירת הכרם; וכדי למצוא פתרונות אפשריים לשנת השמיטה.

 

גם בכנס ט"ו בשבט שערך המכון, עסק בנושא זה מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, ובהרצאתו
המעניינת קבע הרב את עקרונות הפסיקה של המותר והאסור בזמירת הכרם בשנת השמיטה, לאור האפשרויות השונות שהוצגו בסרטון בכנס.

 

מכונות זמירה חדשניות, מעוררות מחדש את הדיון לגבי אופן הזמירה שניתן לעשותו בשמיטה. בביקור שערכו רבני המכון בכרמי מבוא חורון, הוצגו שתי מכונות זמירה חדשניות. מדובר בשתי מכונות שמבצעות שני שלבים של זמירה. המכונה הראשונה חותכת באופן גס את כל הפסולת והזמורות שהצטברו מהעונה הקודמת, והמכונה השנייה מבצעת זמירה מדויקת יותר, בגובה קבוע, קרוב למקום בו מבצעים את הזמירה בזמירה הידנית, באמצעות עין אלקטרונית וללא כל שליטת אדם. המכונה מזהה באופן עצמאי היכן יש מפגעים ומדלגת עליהם. גם אחרי זמירה זו יש צורך בתיקונים של החקלאי. 

 

ישנן מספר שאלות שעליהן יצטרכו פוסקי ההלכה לתת את הדעת, שאלות כגון האם פעולה שאינה מדויקת על ידי מכונה כמוה כזמירה האסורה בתורה? מה מעמדה של העין האלקטרונית מבחינת איסור זמירה? עד השמיטה ישנה כשנה ומחצה, ובטוחנו ששאלות אלו ואחרות יעלו ויתלבנו בבית המדרש שבמכון.

toraland whatsapp