קריאת רבנים להרבות תפילה על הגשמים

מתוך הכאב בשל עצירת הגשמים וערך הערבות ההדדית אנו קוראים לרבנים ומנהיגי הקהילות לשתף את הציבור בתחושת החרום, להיקבץ מס בתי כנסת או בתי ספר לתפילה או להוסיף תפילות לאחר התפילה או אחרי שעורים וכד', וה' הטוב ירא בעוני עמו ויריק לנו ברכת שמים

| אדר א' תשע"ד
קריאת רבנים להרבות תפילה על הגשמים

לכבוד הרבנים ולקהילות די בכל אתר

שלום וברכה

 

עקב הבצורת הקשה במדינת ישראל, ולבקשת חקלאים רבים גם ש'אינם דתיים', אנו קוראים לציבור להרבות בתפילה לברכת שמים.

לאחר בירור עם חקלאים ועם מומחים בתחום המים והחקלאות מתחוור שעם כל ההשקעה הברוכה בפתרונות למצוקת המים במדינת ישראל, עדיין אין תשובה לעצירת הגשמים בכמה מענפי החקלאות כגון, חיטהוגידולי פלחה-בעל בשטחי ענק בנגב ,שטחי מרעה הבקר, וכן אזורים שאינם מחוברים למערכות החדשות, כגון ברמת הגולן.

המצוקה היא נחלתו של מעגל רחב שפרנסתו כרוכה בחקלאות באופן ישיר ועקיף, מלבד נזקים עתידיים בשיווק, הנזק לחוסנו של ענף החקלאות, ושאר השלכות הבצורת.

החקלאים בגולן ותושביו, קיימו כבר מספר כינוסי תפילות. ביום חמישי מתכנסת קהילת הגולן לעצרת תפילה לגשם. 

מתוך הכאב בשל עצירת הגשמים וערך הערבות ההדדית אנו קוראים לרבנים ומנהיגי הקהילות לשתף את הציבור בתחושת החרום, להיקבץ מס בתי כנסת או בתי ספר לתפילה או להוסיף תפילות לאחר התפילה או אחרי שעורים וכד',              

 וה' הטוב  ירא בעוני עמו ויריק לנו ברכת שמים

 

הרב יעקב אריאל

הרב אהרון איזנשטין בשם רבני הגולן

הרב אליקים לבנון

הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה

הרב יהודה עמיחי ראש מכון התורה והארץ

toraland whatsapp