שטחים תמורת חלום?

עשרים שנה להסכם אוסלו, זו הזדמנות לחשבון נפש, לבחון מחדש את הדברים, ולבחון על פי התורה כיצד להמשיך הלאה. האיזכורים הרבים על דיונים חשאיים מראים שעדיין לא נס לחם של אותם הנושאים

הרב יצחק גרינבלט | אלול תשע"ג
שטחים תמורת חלום?

ידועים הדברים, שהרמב"ן הרחיב בספר המצוות על מצוות ישוב הארץ, ורבים דנו בדעת הרמב"ם מדוע השמיט מספר המצוות שלו את המצווה הזו. יש שענו שלדעתו המצווה היא מדרבנן, ויש שענו שלדעת הרמב"ם זו מצווה כללית שאינה מתאימה להימנות בכלל תרי"ג המצוות, ועוד הסברים שונים שנאמרו בדבר.

 

לפני שנים עלה הנושא, שלמרות שלדעת רוב הפוסקים ישנה מצווה של יישוב הארץ (כפי שסיכם בקצרה בפתחי תשובה, ובאריכות רבה יותר בשו"ת יביע אומר, ובשו"ת יחווה דעת, מקום מצאו לדון, האם במקום שמסירת חלקים מארץ ישראל תגרום להצלת יהודים, מצוות ישוב הארץ תידחה, כפי שמצאנו במצוות רבות שבהן נאמר "וחי בהם" ודייקו חז"ל, ולא שימות בהן, ומכאן שמצוות התורה נדחות בפני פיקוח נפש (מלבד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים).

 

הגר"ע יוסף שליט"א האריך בתשובה במסגרות שונות, ובקצרה יחסית פורסמה דעתו בסדרת תחומין, שאכן במידה ויהיה ברור על פי גורמים צבאיים ועוד, המומחים בתחום, שמסירת החלקים מהארץ תגרום להצלת יהודים, יש חובה למסור חלקי ארץ אלו. בניגוד לדעתו רבים מהפוסקים (הגר"א שפירא זצ"ל שם, הגר"ש גורן זצ"ל, הגר"ש ישראלי זצ"ל ועוד) דחו את דבריו, וטענו שודאי שאין למסור חלקים מארץ ישראל כדי להשיג הסכמי שלום.

 

הרב יהודה עמיחי, ראש המכון פרסם מאמר ביחס לגירוש היהודים מגוש קטיף ובו הוא מרחיב לפרט את האיסורים הכלולים במסירת חלקים מהארץ. במאמרו מפרט איסורים שונים: 1. ביטול מצוות ישוב הארץ. 2. לא תחונם – לא תיתן להם חנייה בארץ. 3. איסור "לא ישבו בארצך" אמנם איסור זה קיים רק בזמן שיד ישראל תקיפה, ולא ברור שכיום יש אפשרות לדאוג לכך שאיסור זה לא יתקיים, אך ודאי שאין מקום להגדיל אותו ולפתח אותו.

במבט בעל פרספקטיבה רחבה יותר, של עשרים שנה לאחר אותו ההסכם, נראה שאנו יכולים לראות דברים, שבעבר היו שהתקשו לראות.

 

בעבר, היו מהאנשים מומחי הבטחון שהאמינו שהסכמי השלום יובילו לשלום, וממילא חשוב לעשות אותם, והם הסתמכו על פסיקתו של הגר"ע יוסף שליט"א, אך כיום אנו רואים באופן חד משמעי שכל ההסכמים שנחתמו ובוצעו על ידי ממשלות ישראל, לא רק שלא הובילו לשלום ולהפסקת פעולות האיבה, אלא מעבר לכך הגבירו את הפעילות נגד עם ישראל, ורק הגבירו את התיאבון של אותם הגופים להגביר את הדרישות.

 

בעוד בעבר, עם ישראל נדרש לשחרר מחבלים שלא היו שותפים ברצח יהודים, כדי לזכות להחזיר שבוי יהודי שנמצא בזרועות האויב, כיום עם ישראל נדרש היה למסור רוצחים ממש כדי לעשות פעולת מחווה טובה, להתחיל מהלך של הסכמי שלום!

 

אין ספק שתהליכים אלו שאנו שומעים עליהם אמורים לפקוח את עינינו, לראות בעין פקוחה את המציאות בה אנו נמצאים, ולדרוש באופן חד משמעי את הפסקת ההסכמים האלו, שכבר שנים רבות אנו "זוכים" לראות את תוצאותיהם.

 

toraland whatsapp