ירוקים כהלכה

בגלל שכיחות החרקים הגבוהה בירקות עלים חיוב הבדיקה הוא מדאורייתא. המאמר מפרט את כל פרטי בדיקת ירקות העלים בהלכה.

רבני מכון התורה והארץ | תשע"ג
ירוקים כהלכה

א.    התורה חייבה לבדוק כל דבר שרובו נגוע, בדבר שרק המיעוט נוגע החיוב הוא מדברי חכמים. בירקות עלים חיוב הבדיקה הוא מדין תורה, כיוון שאחוזי נגיעות החרקים הם גבוהים ביותר  70-80% נגיעות (יש שינויים בעונות השנה).

 

ב. אין איסור אלא בחרקים שנראים בעין אדם רגילה. על פי מחקרים מדעיים אדם רואה (ממרחק של 25 ס"מ) גודל של 0.1 מ"מ בראייה רגילה ללא צורך במכשירים וציוד עזר. כל חרק שנראה רק על ידי מכשיר איננו מוגדר הלכתית כחרק ואין חובה הלכתית לבדוק אחריו. הבדיקה ע"י מכשירים הינה אך ורק לאמת ראות אנושית.

 

ג. יש חרקים שלא רואים אותם זזים בגלל שהם מתים  (כגון: כנימות). יש חרקים שזיהויים קשה כיוון שצבעם קרוב לצבע הסביבה ואין את הניגודיות הנדרשת לראיית עין. אבל אין זו סיבהלהתירם, מכיוון שחרק שהלך ולאחר מכן מת, כבר הוגדר כבעל חי שיש לבדוק שמא הוא נמצא.

 

ד. יש חרקים שנמצאים בעובי העלה וזיהויים רק מול שמש, יש חרקים שהם מחוברים ומדובקים לעלים (כגון: אקריות, כנימות), ויש חרקים שיכולים לרדת בשטיפה.

 

ה. אדם שלא יודע כיצד לבדוק, צריך ללמוד כיצד נראים חרקים ומהי הבדיקה הנכונה.  

 

ו.  המכיר מהם חרקים ויודע כיצד לבדוק את העלים הירוקים, יכול לבדוק בעצמו. בדיקה זו דורשת ראיה תקינה ומתינות רבה. לדעת הגר"מ אליהו זצ"ל כאשר יש ירק שגודל בשיטה מיוחדת ללא חרקים חייב אדם לקנות ירק זה ולא לקנות ירק רגיל לבדיקה עצמית (ספר הלכות חגים עמ' 49 סעיף כ).  

 

ז. בגוש קטיף ת"ו פיתחנו שיטה לגידול ללא חרקים, שיטה זו הולכת ומתפתחת כל הזמן, לפי שינוי הזמן והנתונים השונים, השיטה כוללת הגנה סביבתית, לכידת החרקים וטיפולי גידול (שאיבת חרקים, ניעור שטיפות וכדו'). חברות המשקיעות בפיתוח יש להם כלים טובים יותר להתמודדות עם חרקים.  

 

ח.   כדי שהירק יהיה נקי מחרקים יש שתי שיטות בסיסיות. האחת היא טיפול בירק במהלך כל הגידול, ליווי ופיקוח על השתילים, עוד כאשר השתיל במשתלה, בדיקות לפני הקטיף ולאחריו. אפשרות שנייה לא כוללת את הלווי וההדרכה, אלא לפני הקטיף מרססים בכמויות של חומר קוטל חרקים וכך מפחיתים מאד את כמות החרקים שבירק. ברור שהדרך השנייה היא קלה, זולה ומהירה אבל היא מסוכנת מאד מבחינת שאריות חמרי הדברה, מכיוון שהחומרים שבהם מרססים נכנסים גם לירק ונאכלים על ידי הקונים. בגלל סכנה זו יש להימנע מלהשתמש בירקות אלו יש כיום חברות שהתוצרת עוברת בדיקת שאריות חומרי הדברה, ואין חשש לפגיעה בבריאות הקונים. על כן יש לדרוש ירקות ללא חרקים שאין בהם שאריות חמרי הדברה. בדיקת שאריות חמרי הדברה תעשה על ידי מעבדות ידועות ועל-ידי אגרונומים מומחים.

 

ט. סיכום: בימינו הרבה אנשים לא יודעים ולא מסוגלים לבדוק חרקים ואין להם את הזמן הדרוש להשקיע בבדיקות (ישנם מינים מסויימים שבתקופות מסויימות לא ניתן לנקות כלל). לכן יש  לקנות ירק ללא חרקים המפוקח על ידי כשרויות טובות ומהודרות. כמובן, יש לקנות רק מחברות שמקפידות שלא יהיו שאריות חומרי הדברה בירק.

 

י.   מבדיקה שעשינו בחברת "חסלט-עלי קטיף" ו"ירוק מן הטבע" התברר שהם מקפידים על ניקיון משאריות חומרי הדברה, וכמו כן עומדים תחת פיקוח שאריות חמרי הדברה ע"י צוות אגרונומים מומחים וחברה חיצונית "דרך המעבדה" המתמחה בשאריות חמרי הדברה.

toraland whatsapp