קרבה שנת הטבע

המספר שבע מציין את המחזור הטבעי, שבעת ימי בראשית עם השבת בשיאם. שנת השמיטה היא שנת החזרה אל הטבע, אל הטבע האנושי, החברתי, הארצי והלאומי.

הרב יעקב אריאל |
קרבה שנת הטבע

לא. אין כאן טעות בכותרת, בכוונה היא לא נוסחה על פי הפסוק קרבה שנת השבע, אלא: קרבה שנת  ה ט ב ע .  המספר שבע מציין את המחזור הטבעי, שבעת ימי בראשית עם השבת בשיאם. שנת השמיטה היא שנת החזרה אל הטבע, אל הטבע האנושי, החברתי, הארצי והלאומי.

במישור הלאומי - יש לכל עם טבע משלו. לעם ישראל יש טבע מיוחד: שאיפת צדק ואמונה בא-ל. לפעמים האמונה מוסתרת בתוך שאיפת הצדק, למרות שבגלוי היא מתיימרת להתכחש כביכול לאמונה בא-ל, אולם את הטבע הסגולי לא ניתן לטשטש. השאיפה לצדק אמיתי מוחלט, אשר בהכרח הוא א-להי, שאם לא כן לא היה יכול להיות מוחלט ואמיתי כל כך, טבועה היא עמוק באופיה של האומה הישראלית.

מהומת החיים הרגילה מעוותת לפעמים את גילויו של הצדק. המסחר, התחרות, שאיפת הקיום האישי, ההישגיות שבה שקועה החברה, כל אלו מאלצים לא אחת גם את שוחר הצדק האמיתי לסטות מדרכו. הפסקת הפעילות ההישגית לזמן מסוים, מאפשרת להחזיר את החברה למצבה הטבעי. תחושת הצדק תחזור לתפוס את מקומה הטבעי בחיים.

הצורך הטבעי להחזיר מדי פעם את השוויון למקומו, ליישר קו ולאפשר לכל בני החברה זינוק מחודש בנקודה התחלתית שווה, חייב לבוא לידי ביטוי. השמיטה באה למלא צורך זה. שמיטת הפירות וחלוקתם בין כל המעמדות, וכן שמיטת החובות - מאפשרות ליצור איזון בין שתי כפות המאזניים, בין היוזמה הפרטית במשך שש השנים לבין השבתתה אחת לשבע שנים.

גם בתחום חיי הגוף, המלאכותיות המוגזמת גורמת הרס וחורבן. המזון המתועש, התרופות הרבות, האוויר המאולץ, האור המלאכותי, השימוש בדשנים וריסוסים, כל אלו, עם כל נחיצותם, הֵפרו את המאזן האקולוגי בטבע החיצוני והאישי. יש צורך בחזרה מסוימת אל הטבע המקורי, הבריא והרענן.

לפחות ביחס לאדמת ארץ ישראל ויבולה דרשה התורה את השבתתה אחת לשבע שנים. אין כאן התנגדות עקרונית לצורך הקיומי המחייב שימוש באמצעים מלאכותיים. בלעדיהם לא יהיה מזון מספיק למין האנושי. האדם נברא עם הכישרון לרדות בטבע, לפתחו ולקדמו. בלי המלאכותיות לא יכולנו לשרוד. אולם כשהמאזן מופר יש צורך להחזירו אל טבעו המקורי, לפחות אחת לשבע שנים. לפיכך: אין מזבלין ואין מפרקין, אין מאבקין ואין מעשנין, אין מזהמין ואין כורכין בשביעית. וכן הדין בפירות שנה זו, לאכלה - ולא להפסד, ולא למלוגמא (לרפואה); אלא הפרי נאכל כמות שהוא, בצורה טבעית.

שלא נתפרש שלא כהלכה, השמיטה אינה רצפט אקולוגי, חלילה. ושבתה הארץ שבת  ל ה ' ,  נאמר, ולא לשם בריאותנו ותזונתנו הרצויות. אלא שה', הכולל בתוכו הכל, כלל בין שלל רעיונות השמיטה גם את הבריאות הגופנית של האדם והאקולוגיה הטבעית של האדמה. כי הא בהא תליא, היות הגוף בריא ושלם - מדרכי ה' הוא. והחזרה אל הטבע מחייבת חזרה אל כל מרכיבי האדם, הטבע הרוחני האישי, הטבע הלאומי, הטבע המוסרי, יחד עם הטבע הגופני והאקולוגי.

toraland whatsapp