שמות

מאמרים

פרשת 'ויקהל פקודי' - העונג הקובע

גם בראש פרשתנו, כמו גם בארבע (!) פרשיות קודמות בספר שמות נזכרה מצוות השבת. לכאורה מצוות השבת שייכת לחלק 'אורח חיים' של...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תצווה - מצוות מנוגדות וקבלת עול

שתיית אלכוהול לשכרה איננה דבר רצוי ביהדות. אפשר לומר שהיא אפילו מתועבת. לכן כשבפורים אנחנו מצווים לשתות אנחנו עלולים...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תרומה - התרומה המרוממת

הרבה אנשים, כשרק שומעים את המילה "תרומה" מתחילים להילחץ. בסוף אולי הם נותנים, אבל אי אפשר להגיד ששמחה גדולה ממלאת את...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת משפטים - שנה שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים

מי לא מכיר את התחושה המרגשת של ערב שבת. לפעמים ישנה גם תחושת לחץ להספיק את הכל לפני שהשבת נכנסת, אבל הידיעה שעוד כמה...

יואל יעקובי

  • 1
  • 2