שידור חי מהכנס השנתי: בשעה 17:00 ישודר גמר חידון הארץ ומצוותיה

הכנס השנתי של מכון התורה והארץ מתקיים היום (חמישי) בירושלים. הכנס עוסק בנושא "וחי אחיך עמך" ערבות חברתית וכלכלית. צפו בשידור החי החל מהשעה 10:30 ועד 19:00. בשעה 17:00 ישודר גמר חידון הארץ ומצוותיה

מערכת למעשה |
שידור חי מהכנס השנתי: בשעה 17:00 ישודר גמר חידון הארץ ומצוותיה

 

תכנית הכנס:

10:30 מושב א‘: מתנות שבשדה

דברי פתיחה: מתנות שבשדה – לקט שכחה ופאה, מדוע נשכחו?

סקירה: על ארגון ’לקט ישראל‘ מר ידידיה רוזנברג, מנהל קשרי עמותה לקט ישראל ’לקט ישראל‘.

האם מקיימת מצוות לקט שכחה ופאה הרב אריה שטרן, רב העיר ירושלים.

 

מושב ב‘: מעשר עני

נתינת תרומות ומעשרות בחקלאות המודרנית – מבט כלכלי וערכי ד“ר אשר מאיר, ראש המחלקה הכלכלית, פורום קהלת

מה עדיף לעני? פירות או מעות, סל מזון או שוברי קניה? הרב יצחק נריה, יו“ר קרן אחד לאחד, ראש ישיבה תורה בציון

בית האוצר – פתרון הלכתי, לחקלאי ולנזקק בימינו הרב אהוד אחיטוב, רב היישוב בני דקלים, מכון התורה והארץ

 

14:00 מושב ג‘: צדקה

הכנסות המדינה ממיסים - משאב לשירותי רווחה מר אבי לבון, סגן הממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

תשלום מיסים במדינת ישראל – קיום מצוות ’מעשר כספים‘ הרב יהודה הלוי עמיחי, ראש המחלקה ההלכתית במכון התורה והארץ

דילמות ערכיות בשירותי הרווחה מר יקותיאל צבע, מנהל אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מצוות צדקה: חובה פרטית, קהילתית וציבורית הרב אליעזר איגרא, דיין בית דין הגדול ירושלים

’מתנת חיים‘ – תרומת כליה הרב ישעיהו הבר, מייסד ויו“ר ארגון מתנת חיים

’צדקה בגופו‘ – זכות או חובה הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן, נשיא מכון התורה והארץ

 

17:00 גמר החידון הפומבי "טובה הארץ" בהנחיית נריה פנחס