היתר מכירה באוצר הארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי עושה סדר ומסביר כיצד אוצר הארץ נוהגים בשמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כסלו תשפ"ב
היתר מכירה באוצר הארץ

לשאלת רבים,

'אוצר הארץ' לא עשה 'היתר מכירה' לחקלאים שהם ב'אוצר בית דין'. ההדרכה הייתה לעשות 'היתר מכירה' רק לאחר שייגמרו הירקות של 'אוצר בית דין'. אמנם אנו יודעים שחלק מן החקלאים עשו גם 'היתר מכירה' אבל פעולה זו הייתה בעיקר מצד החקלאים עצמם שלא ידעו אם יוכלו לעשות 'היתר מכירה' לאחר שייגמרו ירקות 'אוצר בית דין', על כן עשו 'היתר מכירה' של הרבנות הראשית. יש לציין שחקלאים אלו אינם מתייחסים ל'היתר המכירה' הכללי שהם עשו, אלא כל השיג והשיח שלהם, ההנחיות וההוראות – הם מקבלים מבית דין של 'אוצר הארץ'. המחיר שהם מקבלים הוא לפי ההסכם שנחתם עם 'אוצר בית דין', מחיר קבוע לפי הוצאות (מים, דשן, עבודה שיווק וכו'). חקלאים אלו מקבלים רק את התשלום שנקבע על ידי בית הדין, ומחיר זה אינו משתנה על פי ההיצע והביקוש של השוק. כמו כן הם מקבלים הדרכה הלכתית – המותר והאסור בגידול החקלאי מבית הדין. הם מזמינים מפקחים של 'אוצר בית הדין' לכל קטיף וקטיף. כל זה מוכיח שהם מתעסקים כשלוחי בית דין והמכירה שהם עשו מיועדת לצורך הגידול שיהיה בעתיד בעת סיום 'אוצר בית הדין'. יש לציין שהיו חקלאים שפרשו בערב ראש השנה מ'אוצר בית הדין', ועברו לשיווק רגיל (היתר מכירה) בגלל שמחירי 'היתר מכירה' היו גבוהים יותר, ואלו שנשארו במסגרת 'אוצר בית דין' הם שלוחי בית דין.

יהודה הלוי עמיחי

 

להשלמת הדברים מצ"ב מקורות הירקות ב'אוצר הארץ' וההתייחסות ההלכתית לכל אחד מהם.

יבול שישית - פירות וירקות שנקטפו לפני השמיטה, או שהחלו לגדול לפניה.

יבול זה אינו קדוש בקדושת שביעית.

אוצר בית דין - קדושת שביעית

ירקות שנזרעו לפני השמיטה וטופלו על פי הנחיות בית הדין.

עולי מצרים

ירקות שגדלים באזורים שלא היו מיושבים בימי בית שני, ובהם דיני השמיטה קלים יותר. ירקות אלו גדלו בשדות שנמכרו בהיתר מכירה. על פי הוראת הרב שלמה זלמן אוירבך גם מהדרין הנמנעים מהיתר מכירה רשאים לאכול מירקות אלו. בירקות אלו אין לנהוג קדושת שביעית.

ערבה

ירקות שגדלו באזורים שלפי חלק מהדעות לא היו מיושבים על ידי יהודים בעבר ודיני השמיטה לא חלים עליהם כלל. מחמת הספק אנו מבצעים באזורים אלו גם היתר מכירה. בירקות אלו אין לנהוג קדושת שביעית.

מצע מנותק - ירקות הגדלים בחממות במנותק מהקרקע ולא חלים בהם איסורי שמיטה. בירקות אלו אין לנהוג קדושת שביעית.

 

כאשר ישנם חוסרים בשוק, 'אוצר הארץ' לא משווק פירות וירקות אחרים.

בחנויות העובדות עם 'אוצר הארץ' יתכן ותימכר סחורה שאינה תחת פיקוח 'אוצר הארץ', אלא עפ"י הנחיות הרב המקומי או דרישת בעל החנות.

היתר מכירה - גידולים משדות שנמכרו לגויים על פי היתר המכירה. על פי הפסיקה המקובלת, על גידולים אלו לא חלה קדושת שביעית. ויש נוהגים בהם קדושה לחומרא.

יבול חו"ל / ייבוא - יבול שלא גדל בארץ ישראל. על יבול זה לא חלה קדושת שביעית.

יבול נכרי - יבול שגדל בשדות נכרים בארץ ישראל. על פי הפסיקה המקובלת, על גידולים אלו לא חלה קדושת שביעית. ויש נוהגים בהם קדושה לחומרא.

toraland whatsapp