קדושת פירות שביעית

מאמרים

האם ניתן להפקיר פירות במחנות צה"ל?

שאלה במחנה צבאי גדלים עצי פרי. מפקד המחנה ורס"ר המחנה אינם אוספים את הפירות, ומוכנים שכל אחד יבוא ויקטוף. האם הקוטף...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קדושת שביעית וביעור

פסקים של מרן הראשון לציון שליט"א שנמסרו ע"י הרב עידו אלבה על קדושת שביעית וביעור

מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל

מאמרים

אתרוגים של אוצר בית דין שהוצאו מאריזותיהם

?האם אתרוגי שביעית שהוצאו מאריזותיהם ונעשה בהם מסחר באיסור, ראויים לברכה

הרב יעקב אריאל

מאמרים

שקילת פירות של אוצר בית דין

הפירות והירקות המשווקים על ידי אוצר בית דין קדושים בקדושת שביעית, דבר שגורר בעקבותיו איסור מדידה ושקילה של תוצרת זו....

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

שמן שביעית לנרות חנוכה

<p>דין שימוש בשמן המופק ממטע זיתים הקדושים בקדושת שביעית, הלכה למעשה.</p>

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תערובות בשמן שביעית

נשאלת השאלה מה דין שמן הקדושים בקדושת שביעית?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הוצאת פירות שביעית לאילת

האם הנגב והערבה נתקדשו בקדושת הארץ? שנאמר 'ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים' (שמות כג, לא), זו הארץ המובטחת לאברהם...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

קדושת שביעית בצמחי מרפא (האלוורה)

נשאלת השאלה האם יש קדושת שביעית באלוורה, מאימתי והאם מותר להשתמש במיץ לרפואה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני שביעית בשנה השמינית

פסקי הלכות-דיני שביעית בשנה השמינית

מאת רבני המכון