מיזם 'נדיבי ארץ'

נדיבי ארץ זהו מיזם ליישום מצוות שמיטת כספים בימינו. המיזם אוסף מן הציבור כספים בצורת הלוואה, לשם פריעת חובות של משפחות חדלות פירעון. הצטרפו כעת!

| 08.09.2022
מיזם 'נדיבי ארץ'

 

נדיבי ארץ זהו מיזם מבית מכון התורה והארץ ליישום מצוות שמיטת כספים בעידן המודרני.

המיזם אוסף מן הציבור כספים בצורת הלוואה, ומשתמש בהם לשם פריעת חובות של משפחות חדלות פירעון.

השיטה

מצוות שמיטת כספים חלה בסיומה של שנת השמיטה, על פי התורה בשעה זו בטלים כל החובות.

בימינו מקובל לחתום על טופס פרוזבול שמבטל את חלות השמיטה על החובות הפרטיים. חתימה על שטר זה מאפשרת הלכה למעשה להפטר ממצוות שמיטת כספים כליל.

הבן איש חי ראה בביטול המצוה לחלוטין מעשה שאינו רצוי, והנהיג להחריג מטופס הפרוזבול הלוואה אחת, ובה לקיים את שמיטת הכספים כמאמרה

לקראת סיום השמיטה קורא מיזם נדיבי ארץ לציבור להעביר אליו כסף במעמד הלוואה, הלוואה זו נשמטת בסיום השמיטה, ונדיבי ארץ משתמשים בה לשם כיסוי חובות של משפחות חדלות פרעון.

שותפים

מאחרי המיזם עומד שיתוף פעולה בין מכון התורה והארץ, העוסק בהטמעת המצוות התלויות בארץ, לארגון הצדקה מקימי. שיתוף הפעולה משלב בין יכולותיו המקצועיות של ארגון מקימי, והיכרותו עם המשפחות לאורך הזמן, יחד עם הקריטריונים התורניים והמעשיים של מכון התורה והארץ, שמוודא שהכסף ינתן למטרות הנדרשות.

בשמיטות הקודמות גם ארגון פעמונים היה שותף למיזם.

 

צפו בסרטון קצר המסביר איך שומטים כספים בימנו  

 

להצטרפות למיזם החשוב 'נדיבי ארץ' לחצו כאן 

 

 

 

toraland whatsapp