הלכות שביעית

מאמרים

הפתרון לבעית השמיטה במטעים – תגובה

תגובתו של הרב זאב וייטמן על מאמרו של הרב יואל פרידמן על הפתרון לבעיית השמיטה

הרב זאב וייטמן

מאמרים

איסור סחורה בפירות שביעית

האם מותר למכור כדרך הסוחרים; האם האיסור הוא איסור תורה או דרבנן; האם מותר לשלם חוב בפירות שביעית; האם מותר לשלם שכר...

הרב שמואל זעפרני

מאמרים

הפתרון לבעיית השמיטה במטעים (תגובה)

בספרי "לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל" נימקתי בפרוטרוט מדוע אין להסכים עם הגישה שמציג הרב יואל פרידמן בדבריו, לסגת...

הרב זאב וייטמן

מאמרים

הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים

השאלה המרכזית שאנו רוצים לשאול במוצאי שנת השבע: באיזו דרך לבחור? זו הדוגלת במכירת הקרקע לגוי עפ"י היתר המכירה או שמא זו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

היסודות ההלכתיים של אוצר בית-דין

במאמר זה נשתדל לעסוק בשאלת המעמד ההלכתי של "אוצר בי”ד", וכן על השאלות הנוספות הנלוות העולות כתוצאה משימוש בדרך זו, מהשדה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

גידול במצעים מנותקים בחממות

האם אפשר לגדל בשנת השמיטה בחממה המכוסה פלסטיק, ועל האדמת החממה יפרשו יריעת פוליטילן (פלסטיק עבה במיוחד שאיננו נקרע),...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

גזום חרפי

כדי להמנע מגיזומים בשביעית, מורים לחקלאים לעשות בקיץ של השנה השישית גיזום גס (עמוק), מטרת הגיזום הקיצי היא לגרום...

מאמרים

דילול אפרסקים

ישנם שלשה אופנים אפשריים לדילול האפרסקים. נקודת המוצא היא שהדילול מותר אם מפני שהוא לאוקמי אילנא ואם מפני שאוקמי פירא...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

חממה בשביעית

חקלאי המגדל פרחים ואלו נשתלו לפני השנה השביעית, האם מותר לו קודם הגיזום לכסות את החממה ואח"כ לגזום בחממה בשביעית?

הרה"ג יעקב אריאל