חלה

מאמרים

דין הפרשת חלה מלחם שנאפה ב'אופה לחם ביתי'

מי שאפה כמה כיכרות לחם ב'אופה לחם ביתי' ושם אותן יחד, האם התחייב בחלה ?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

כמות העיסה שיש להפריש להפרשת חלה

במאפייה יש ויכוח בין המשגיחים, האם יש להפריש 'כזית' חלה בכל הפרשה, או שיש להפריש פחות מ'כזית'?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

לחם מחטה נבוטה

נמכר בימינו בחנויות, לחם עשוי חטה נבוטה, צורת עשיית הלחם כך היא: לוקחים גרגרי חטה שלמים ומרטיבים אותם, לאחר מספר שעות...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

חלה לבנות ישראל

מדרשת "התורה והארץ" מפעילה תכנית לימודים לבנות המצווה בנושא כשרות המזון והמצוות התלויות בארץ. אחת הסדנאות בתכנית זו...

הרב משה הרשטיק

מאמרים

הפרשת חלה בשבת ויו"ט

אדם שאפה מצות ולא הפריש חלה, ונזכר לאחר כניסת החג. כיצד ינהג?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

הפרשת חלה במפעל

במפעל גדול שמייצרים לחם ועוגות מסוגים שונים, יש משגיח שאמון על הפרשת חלה בכל שעות היום, אך אין להם תקן להשגחה בלילה....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפרשת חלה ממשלוחי מנות

האם יש להפריש חלה ממיני מאפה ביתיים שמקבלים במשלוח המנות?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

צירוף בצק ומיני מאפה לחיוב חלה

בכדי שבצק יתחייב בחלה, צריך הוא להיות בכמות השווה למ"ג ביצים וחומש, כפי שנפסק בשו"ע (יו"ד סי' שכד סעי' א)[1]. אולם גם אם...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שריפת חלה בתנור ביתי

האם מותר לשרוף את החלה, לאחר הפרשתה, בתנור האפיה הביתי?

הרב יגאל הדאיה

  • 1
  • 2