כלאי אילן

מאמרים

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

הרכבה בצמחים הינה פעולה אגרו-טכנית של חיבור מערכת השורשים של צמח אחד (כנה) עם הנוף של צמח אחר (רוכב) וגידולם כצמח אחד....

ד"ר מנחם אדלשטיין

מאמרים

נטיעת עץ פרי רב-מיני

בשנה האחרונה פורסם שאפשר לקנות עץ אחד ובו כמה מיני הדר - אשכולית, תפוז, לימון, מין מיני הקליפים ופומלה - הכל על אותו עץ....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

קיום אילן שהורכב כלאיים

השו"ע פוסק שבכלאי אילן יש איסור קיום, אמנם רבים הם החולקים וטעמם, היות וכלאי אילן הוקשו להרבעת בהמה. וכשם ששם האיסור הוא...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

הרכבה בעצי קקטוס

האם מותר להרכיב עצי קקטוס כאשר הכנה יש בה פירות אולם אין רגילות לאכלם (בודאי לא ניטע לשם הפירות) ואילו הרוכב אין בו...

הרב יהודה הלוי עמיחי