כלאי הכרם

מאמרים

איסור כלאי הכרם במינים שהשתנה ייעודם

מה דינם של מינים שבזמן חז"ל נאסרה זריעתם בכרם, משום שנחשבו לצמחי מאכל, וכיום הם נחשבים לצמחים רעים, שבעל הכרם כלל אינו...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

כלאי הכרם בכרם שאינו מניב

שתלו כרם צעיר בעציץ דו שנתי, השתילים אינם אמורים להניב השנה, בעלי הכרם רצו במשך השנה לשתול עגבניות בין השורות (לא תחת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חשש כלאי הכרם בענבי נכרי

אדם קנה ענבים בכמות גדולה מנכרי המגדלם ועשה מהם יין. לאחר מכן התעורר לחוש שמא הענבים היו מכלאי הכרם. כמסיח לפי תומו,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כלאים ב"נענע" בכרם

צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נטיעת גפן ליד גידולי נוי ודשא

בימינו חוזר האדם לטפח את גינות הנוי שלו. בין היתר יש הרוצים להיות "תחת גפנו" וכן לגדל לידו או מתחתיו דשא ושאר צמחי נוי....

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

חמשת מיני דגן בכלאי הכרם

האם איסור זריעת שאר מיני דגן (כוסמין שבולת שועל ושיפון) בכרם הוא כחיטים ושעורים או שדינם כירקות?

הרב יעקב אפשטיין