כלאי זרעים

מאמרים

כלאיים בשדה גוי

אסור לזרוע כלאים לגוי. ומותר לומר לגוי לזרוע לו כלאי זרעים. ואסור לאדם לקיים כלאי זרעים בשדהו, אלא עוקר אותן, ואם קיים...

הרב א"י הכהן קוק

מאמרים

כלאים במאכל בהמה

האם בכלל במאכל בהמה שייך איסור כלאיים? ואם תמצא לומר ששייך בו איסור כלאים, האם האיסור נוהג גם באופן שאחד המינים במצב...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

הרחקה בין תירס לדלעת

גינה שזרעו בה שורה של דלעת ולידה שורה של תירס והמרחק ביניהן היה כשני מטרים, ולאחר מכן התפשטה הדלעת עד קלחי התירס ואף...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

כלאי זרעים בזריעה פוליטית

במקרה של חרישת שטח וזריעה של מספוא על גביו- ברור מראש שהחריש לא ישמיד את הגידול הקודם ויישארו בו ספיחין בהיקף של 20%...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

איסור כלאי זרעים בהנבטה ביתית של קטניות

קטניות מונבטות הינן מזינות וקלות לעיכול. השאלה היא האם הנבטת כמה מיני קטניות יחד אסורה משום איסור כלאי זרעים?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

"קוקטיל" צמחי תבלין ונוי

זריעה של צמחי תבלין ונוי נפוצה יותר ויותר בבתים פרטיים, רבים מבקשים לשתול יחד כמה מינים באותה אדנית, האם הדבר מותר? כמה...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

כלאים בזריעה שאינה לאכילה

מגדלים בשדה זרעי פרחים, ולצורך הגנה מפני מזיקים רוצים לשתול בין השורות צמחי שום. האם יש בכך איסור כלאים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כלאים בחממות

בשטח פתוח, הרוצה לזרוע מינים שונים צריך להרחיק מין אחד מהאחר לפי הכללים המבוארים בהלכות כלאים. והשאלה היא: מהו, א"כ,...

הרה"ג דוב ליאור

מאמרים

ניסויים בכלאים

האם מותר לערוך ניסויים בזריעת כלאים כדי לבדוק את כושר עמידתם של צמחים בתחרות ואין שום כוונה לאסוף את הפירות או להשתמש...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א