ערלה

מאמרים

ערלה בגדר חיה

עם הרחבתן ופיתוחן של גינות הנוי לרגל סיום השמיטה נדרשנו לעסוק בכמה שאלות בסוגיית "הנוטע לסייג" האם חייבים בערלה?

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר

אחת משיטות הגידול המקובלות ביותר כיום ליצור שתילי עצי פרי היא גידול השתיל בתוך גוש אדמה בתוך שקית פלסטיק. במהלך הנטיעה...

אגרונום מוטי שומרון

מאמרים

ערלה בעלים שמגדלים למאכל-תגובה

במאמר נציג את תשובת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לשאלה בדבר צבר מזן "נפוליטיס" שהפרי קטן ואינו נאכל ומגדלים אותו לצורך אכילת...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש...

אגרונום מרדכי שומרון

מאמרים

הפסיפלורה (שעונית סגולה) - סקירה

מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה?

מאיר פרנקל

מאמרים

ערלה בערבה

תושב אחד הישובים בערבה רוצה לגדל תאנים. הזנים החדשים של התאנה מניבים יבול כבר בשנה הראשונה. האם יהיה מותר לו לשווק פרי...

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א

מאמרים

עצי פרי וסרק לעניין ערלה

המונחים פרי וסרק בהלכה משמשים לרוב להגדרת שני הסוגים הנפוצים של העצים. ברם, אין חלוקה זו מייצגת את כל הנושאים ההלכתיים...

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד

מאמרים

גידול רימוני ערלה

האם אפשר לגדל מטע של סוג רימון שחור (זן של רימונים שאיננו עשוי למאכל). יש בודדים שאוכלים אותו, וכעת רוצים לגדלו על מנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

הרב יעקב אפשטיין

  • 1
  • 2