תרומות ומעשרות

מאמרים

ברכה על הפרשת תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים

לפי רוב הראשונים, בגבולות עולי מצרים מפרישים הן מדגן, תירוש ויצהר הן מגידולי ירק ופירות, ולפי שיטות אלו יש לברך על...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

במצוות התלויות בארץ מרן הב"י הכריע כדעת הרמב"ם מלבד במקום שנהגו שלא כמותו או כשרוב הראשונים לא הסכימו לדעתו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

לשוב אל הארץ ואל מצוותיה

מצוות התלויות בארץ, הם הביטוי היותר גדול לשיבת ישראל לארצו, אחרי אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים להם...

מאמר מערכת

מאמרים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

כיצד נקבעת מסורת הפסיקה במצוות התלויות בארץ? לפני כן יש לדון במסורת הפסיקה בנושאי ההלכה האחרים, וכמו מי נהוג לפסוק בהם.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תרו"מ בגינת הבית

אדם שיש לו עצי הדר בחצר הבית. האם מותר לו לאכול את הפירות מבלי להפריש, לפני הכנסתם הביתה?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

עני היכול לקבל מעשר עני

כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קצבאות מן הביטוח הלאומי, או מלגות ממוסדות...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

נתינת מעשר ראשון בימינו

המתנות הניתנות מתבואת הארץ, יש בהם חיוב הפרשה וחיוב נתינה. חיוב הנתינה הוא לתת לכל שבט בעם ישראל את המתנות הראויות לו....

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה

ישנם מקרים שפדיון המע"ש הוא מסובך מבחינה הלכתית, כגון שערך הפרי הוא שוה-פרוטה אך במעשר-שני שבו אין כדי שוה-פרוטה. במאמר...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חילול מע"ש על פרוטה ורבע

מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?

הרב אהוד אחיטוב

  • 1
  • 2