תרומות ומעשרות

מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות וערלה בעלי תה

ישנם כמה מפעלים בארץ שמייצרים סוגי תה שונים. לשם עשיית התה יכניס הקונה את השקית למים רותחים והצמחים יתנו למים את הטעם...

מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

חיוב תרו"מ בתבלינים ועלי תה

קיימת היום בארץ תעשייה שמעבדת צמחים מסוגים שונים לשם עשיית תה. השימוש בהם הוא לשם נתינת טעם במים ואין אוכלים את הצמחים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

חיוב מעשר בקטיף תיירותי

קטיף תיירותי הוא בילוי שבו אדם מגיע עם בני משפחתו למטע שמיועד לכך, הם קוטפים פירות ואוכלים אותם ליד העצים. משלמים בכניסה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במערכות השיווק הציבוריות - סקירה

כשאדם פרטי מעוניין להפריש תרומות ומעשרות מפירות שקנה או שגדלו בחצרו, כל הפירות נמצאים לפניו, ויש לו שליטה מלאה על...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממיץ

לדעת הרב קוק והחזו"א זצ"ל עדיף להפריש במיץ תפוזים לאחר עשיית המשקה, ואילו להגרצ"פ והגרש"ס זצ"ל עדיף להפריש בהיות הפירות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשה עתידית

אין תורמין... ולא מן התלוש על המחובר, ולא מן המחובר על התלוש... ואם תרמו אין תרמתן תרומה.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

"בית האוצר" - מערכת לטיפול במעשרות ובנתינתם

הפרשת תרומות ומעשרות היא מצוה חדשה יחסית לחלק גדול מהציבור היושב בארץ. מאות שנים, עת היינו בגלות, המצוה כמעט ולא...

הרב עזריאל אריאל

  • 1
  • 2