בעלות בתרומות ומעשרות והפרשת חרש שוטה וקטן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ע''י שליח

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

זיתי מאכל שנמכרו לנוכרי בסוף גידולם

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

שליח להפרשת תרו"מ מירקות שאינן בבעלות המפריש

ירקן מקבל ירקות מסיטונאי ומוכרם לציבור הרחב. יש הסכם כתוב בין הירקן לסיטונאי שאין לירקן אחריות על הירקות עד שהוא משלם...

הרה"ג יעקב אריאל