">

שווָה פרוטה?

על משמעות פרוטת חז"ל להלכה לאורך הדורות

רבני מכון התורה והארץ | 18 ביולי 2011
שווָה פרוטה?

לפרוטה של חז"ל יש משמעות רבה גם בחיי היום יום.

כידוע אישה מתקדשת בכסף ושיעור הכסף הוא פרוטה. העדים צריכים לדעת שהחפץ  בו אדם מקדש את אשתו שווה פרוטה, מכאן שעליהם לדעת מהי שווייה של פרוטה בימינו. מצוות השבת אבידה חלה רק על אבידה שיש בה שווה פרוטה. לעני המבקש צדקה יש חובה לתת פרוטה, וגם בתרומות ומעשרות יש לפרוטה משמעות רבה. הפירות שהינם מעשר שני אנו מחללים על מטבע שווה פרוטה, ועל ידי כך מותרים הפירות באכילה,  וכמה היא פרוטה? 

 


ערכה של הפרוטה הוא דינמי ולכן חשוב להתעדכן מדי פעם בשווייה של הפרוטה. שוויה של הפרוטה הוא שווי של 0.025 אחוז של גרם כסף, בעבר היו ימים שהכסף היה זול והפרוטה אף היא נאמדה ב3 אגורות וכשמחיר הכסף האמיר עמדה הפרוטה גם על 13 אגורות.


 

שוויו של הכסף במשך כל הדורות היה נתון לשינויים, בספר מלכים (פרק י) מתואר עושרו הגדול של שלמה המלך ושם נאמר: "וְכֹל כְּלֵי מַשְׁקֵה הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה זָהָב וְכֹל כְּלֵי בֵּית יַעַר הַלְּבָנוֹן זָהָב סָגוּר אֵין כֶּסֶף לֹא נֶחְשָׁב בִּימֵי שְׁלֹמֹה לִמְאוּמָה".  וגם מדברי הגמרא בקידושין י"ב ע"א עולה ששיעור הפרוטה השתנה מדור לדור.