עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

א' בתשרי הוא ראש השנה לירקות. והוא התאריך הקובע את שייכותם לשנת המעשר הקודמת או הבאה. יש לכך השלכה משנה אחת על חברתה. ולשאלה אם להפריש מעשר שני או מעשר עני. בהקשר לכך ישנה בעיה מיוחדת בעגבניות.

הרב עזריאל אריאל | התורה והארץ ד'
עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

 

שאלה

א' בתשרי הוא ראש השנה לירקות. והוא התאריך הקובע את שייכותם לשנת המעשר הקודמת או הבאה. יש לכך השלכה משנה אחת על חברתה. ולשאלה אם להפריש מעשר שני או מעשר עני. בהקשר לכך ישנה בעיה מיוחדת בעגבניות.  

העגבניות משתמרות היטב על השיח (עד שבועיים, תלוי בתנאים), ויש אפשרות להשאיר אותן על השיח עד שמזדמן לקטוף אותן. כתוצאה מכך יתכן מצב שהעגבניות מבשילות לפני ראש השנה אך נקטפות לאחר ראש השנה. ויש לשאול א"כ, מס'ד שאלות:

  1. איזה מעשר יפריש מי שקונה עגבניות מיד לאחר ראש השנה בו ישנו מעבר בין מעשר שני למעשה עני?
  2. מה הדין במי שקוטף עגבניות בגינה פרטית מיד לאחר ראש השנה?
  3. אם צריך להפריש מעשר עני מספק, האם יש לתת אותו לעניים?

תשובה

א. לדעת הרמב"ם (מע"ש פ"א ה"ד) ועוד ראשונים, שלב הגידול הקובע את שנת המעשר בירקות הוא הלקיטה.

ב. לדעת בעלי התוס' (ר"ה יג ע"ב ד"ה אחר, יד ע"ב ד"ה ולשביעית) ועוד ראשונים, השלב הקובע את שנת המעשר בירקות הוא גמר הפרי; ואף אם הירק נלקט לאחר ראש השנה - דינו כמו בשנה הקודמת.

ג. מנהג ארץ ישראל הוא ללכת אחר הלקיטה. ויש אומרים שמן הראוי להפריש מאותו ירק שני מעשרות: מעשר שני ומעשר עני.

ד. "גמר הפרי" הוא השלב שבו הפרי אינו זקוק עוד למים כדי לגדול (או להשביח). בעגבניות, שלב זה הוא הרגע שהעגבניה מתחילה להאדים.

ה. כשיש ספק אם ירק חייב במעשר שני או במעשר עני, הדעה המקובלת היא שיש להחמיר ולתת את המעשר לעניים.

מסקנה

כאשר מדובר בעגבניות הנמכרות בשוק, הרי בימים שלאחר ראש השנה יש ספק מתי נלקטו. ולכן יש להפריש את שני המעשרות, מספק. לאחר שעברו מספר ימים, יש להניח שהחקלאים מזדרזים לקטוף את העגבניות סמוך מאד ל"גמר הפרי" כדי ליהנות מ"חיי מדף" ארוכים. ולכן מי שקונה עגבניות אז, אינו צריך לחשוש שאלו עגבניות שגמר הפרי שלהן היה לפני ראש השנה; ומפריש מהן מעשר עני בלבד.  

אם מדובר בשיח עגבניות הנמצא בגינה פרטית, שידוע שגמר הפרי היה לפני ראש השנה - אכן מן הראוי להפריש את שני המעשרות, מספק; אך למרות הספק נראה שלכתחילה יש לתת את מעשר העני לעניים.