הפרשה המצוות התלויות בארץ ונופי ארץ ישראל

מאמרים

פרשת פקודי: מקדש במצרים

העיסוק בבניית המשכן והספיחים הפחות רצויים של עבודת הקודש, בית חוניו שבמצרים וההיסטוריה מאחוריו, ומשנה שמלמדת אותנו עם...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת כי תשא

על מצוות התלויות בארץ וחשיבותן, על מצוות הביכורים והקשר לסוריא ומהי אפמיה?

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת תרומה: בין שתי קדושות

המקדש עליו צוו עמ"י ומיקומו הגיאוגרפי כיום (לעומת בעבר שהיה מנותק ממיקום ספציפי), היחס בין קדושת המקדש וקדושת א"י והקשר...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת משפטים: מדומע- דין חכמים הכתוב בתורה

על הפסוק בפרשה שילמד אותנו על תערובת תרומה ועל מהות התושב"ע, על פירוש המילה 'קסטרא' וסיור בין הרי הכרמל להרי ירושלים

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת בשלח: ה'מן' של הכוהנים

אכילת המן כמצב האידיאלי לדרישת התורה, עניין הפיכת העיסוק בהשגת פרנסה לשולי וביקור במושב שדי תרומות והקשר לקללת דוד...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת שמות: ארץ הגוונים המרובים

על הפירוט המתמיה של עממי כנען בבשורת הגאולה בסנה ועל מה שאנו למדים ממנו, על ההרכבה שעשו אנשי אריח של תפוח על גבי עוזרד...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת ויגש : הירידה למצר במצרים

הביטוי 'ירידה' מצוי רק ביחס למצרים, אך פוסק לאחר התגלותו של ה' ליעקב בבאר שבע והבנת ההבדל בין מצרים לעמון ומואב בחיוב...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשה וארץ ויחי: שמעון ולוי - אחים, אבל שונים

על השוני בין שמעון ללוי (הנובע מנטייה שונה שאמורה להיות מרוסנת ע"י אמצעים שונים), על הקשר לתרומות ומעשרות ועל ינבוט...

יואל יעקובי

מאמרים

פרשת מקץ : מנחה בעלת משמעות

על זמרת הארץ ששולח יעקב לשליט מצרים והינה מביעה הרבה יותר מאשר ניסיון פיוס. על היותה של ארץ ישראל זבת חלב ודבש בא לידי...

יואל יעקבי