שונות

מאמרים

חלוקת מעילים על ידי גמ"ח כשיש בהם חשש שעטנז

האם יש צורך להתעכב במכירת המעילים או בנתינתם לשומרי תורה, ואף לאנשים שאינם מקפידים על שעטנז?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בדין כלאיים בחממה

ישנן שתי שיטות גידול לעגבניות בחממה: א. שותלים שורות בודדות של עגבניות כאשר הרווח בין השורות הוא של 1.10 מ' לערך. ב....

הרב יהודה עמיחי 

מאמרים

חלקת ניסויים חדשה הוקמה ע"י מכון התורה והארץ ברמת הגולן

חלקת ניסויים חדשה הוקמה ע"י מכון התורה והארץ ברמת הגולן על מנת לתת פיתרון הלכתי לנושא הכלאיים באגסים. ומה הקשר ללחימה...

מאמרים

שאלות בדיני כלאיים

התכתבות בין הרב יואל פרידמן לרב שאול ישראלי זצ"ל בעניין דיני כלאיים

הרב יואל פרידמן

מאמרים

האדם מול הבריאה-באור מצוות הכלאים

סוגיית טעמי המצוות בכללה - קשה היא, ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול השגתו של האדם, גדולה ככל שתהיה - לא תוכל לתפוס...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

זריעת בצלצלים ליד תורמוס

ניתוח השאלה ממספר נקודות על זריעת בצלצלים בסמוך לתורמוס שמגדלים אותו לזבל ירוק ולא למאכל

הרב שמעון בירן הי"ד

מאמרים

בעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים

המאמר עוסק בבעיות כלאיים וערלה בענף ההדרים

אגר' אסף אבטבי

מאמרים

הלכות כלאי זרעים

מטרת המאמר: להביא את ההלכה למעשה, על פי הוראת כל רבותינו האחרונים

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שיעורי הרחקה בכלאי ירקות בגינה

מהו המרחק שיש להרחיק בין שתי שורות של מיני ירק שונים הגדלים בגינה, והאם גודלה של השורה משפיע על המרחק?

הרב אברהם סוחובולסקי

  • 1
  • 2