אילן המתחייב בערלה

מאמרים

'נותן פרי תוך שנתו' – גבולות הגזרה של כלל זה

סקירת תהליכי התבגרות הצמח, החל משלב הזריעה וכלה במתן הפרי הראשון

אג' יהודה הלר

מאמרים

ערלה בגידול מטע אבוקדו לריבוי כנות מגרעיניו ולא לאכילה

מטע אבוקדו שניטע רק לצורך ריבוי כנות מגרעיניו ולא לאכילה – האם מותר ליצור כנות מגרעיניו בשלוש שנים הראשונות?

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

בקרוב כבר תפעל בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה...

מוטי שומרון - אגרונום

מאמרים

ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש – 'ילדה שניתקה מזקנה'

הגזע של העץ הישן התנוון והלך, עד שכעת נראה שאין קשר בין העץ הישן ובין הענף החדש. את פירות העץ החדש קטפו והניחו ביחד עם...

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

מהנעשה במכון

רבני המכון יצאו לסיור כדי לחקור האם גוג'י-ברי הוא אילן או ירק לעניין ערלה ומה דינו של נצר שיצא מעץ וניתק עצמו מן העץ...

מערכת למעשה

מאמרים

ערלה בעלי צבר אכילים

בצבר מזן "נפוליטיס", שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים. האם יש בו דין ערלה? האם מותר לכל הפחות...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

חשש ערלה בכרמי זיתים מעבר הירדן

האם מותר לקנות זיתים מנכרי אף שייתכן שיש במטעו עצים שהם ערלה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפטל – אילן או ירק לעניין ערלה וברכות

איסור ערלה חל רק על מינים המוגדרים כאילן, פוסקים רבים במהלך הדורות דנו לאיזו משפחה שייך הפטל, האם נחשב כאילן ופירותיו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עץ שגדל במקום הפקר – דינו לערלה

מטיילים שהגיעו בסיוריהם לבוסתנים ובהם אילנות צעירים שצמחו מאליהם, ועל האילנות פירות, האם צריכים לחשוש לערלה ולהימנע...

הרב יעקב אפשטיין

  • 1
  • 2