פרי האסור בערלה

מאמרים

ערלה בצמח הפטל

הדיון סביב הגדרתו של צמח הפטל אינו חדש, אך נראה שלעיתים הפוסקים הסתמכו על ספרי הטבע שהיו בזמנם ועל המציאות שראו בעיניהם....

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

חשש ערלה בזיתים המגיעים מירדן

מה דינם של זיתים המיובאים מירדן? האם הם נכללים באיזורים שנכבשו ע"י עולי מצרים וצריך לשמור ערלה או שהגיעו ממקומות אחרים...

הרב שמואל דוד

מאמרים

ערלה בענבים מוקדמים באזור חצבה

מטע כרם שנטעו ביישוב חצבה שבערבה בכסלו תשס"ו, ופריו מבשיל בימים הללו, אדר תשס"ט. האם הפירות מותרים כנטע רבעי או אסורים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני ערלה, תרומות ומעשרות וברכה של עלי צמח הנאכלים

הצמח נפוליטיס הוא ממשפחת הקקטוסים, והמיוחד שבו הוא שאוכלים את עליו ולא את פריו (הזרעים). העלים נאכלים חיים ומבושלים....

הרב יהודה הלוי עמיחי