גינון בשמיטה

גינון בשמיטה

לסדר "פתוח תפתח את ידך לאחיך...". דברי הרה"ג יעקב אריאל על חשיבות שמירת נוי הגינה בשמיטה, הפעולות המותרות בגינה, והחשיבות בשמירה על פרנסת הגננים שומרי השמיטה

הרה"ג יעקב אריאל | אלול תשע"ד

Ginunshmita