המלצת הראשל"צ הרב דוד לאו

המלצת הראשל"צ הרב דוד לאו

המלצת הראשל"צ הרב דוד לאו לממונה הארצי על השמיטה אפרים אנטמן, על מכון התורה והארץ ופועלו בנושאי השמיטה ובכלל

| טבת תשע"ה

Ravlaurec