ישיבת בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

ישיבת "תורה בציון" בראשות הרב נחום נרי'ה מזמינה את הציבור לישיבת בין הזמנים בשיתוף מכון התורה והארץ. ישיבת בין הזמנים תעסוק בנושא השמיטה בין התאריכים א'-ג' בניסן ה'תשע"ד ברחוב ניקנור 32 י-ם

| אדר ב' תשע"ד

Tora Mizion 439