יום עיון בנושא כשרות בעיצומה של השמיטה

יום עיון בנושא כשרות בעיצומה של השמיטה

היתר מכירה או אוצר בית דין? מה המשמעות של השמיטה במטבח הביתי? מתי מגיעים פירות שמיטה לשווקים? כיצד לנהוג עם קדושת שביעית?

| כסליו תשע"ה

יום עיון בנושא כשרות בעיצומה של השמיטה תמונה