כנס 'והשביעית תשמטנה' בבית זלצר

כנס 'והשביעית תשמטנה' בבית זלצר

הציבור מוזמן להשתתף בכנס 'והשביעית תשמטנה'- סדרת שיעורים לקראת שנת השמיטה, שיתקיימו בע"ה ביום ד' י"ג בסיוון תשע"ד (11/6/14) בבית זלצר, רח' הבעש"ט 22 , רחובות

| סיוון תשע"ד

18:11 התכנסות

18:30 חידוש מצוות השמיטה בימינו והיתר המכירה / הרב פרופ' אליעזר גולדשמידט, הפקולטה לחקלאות

19:00 טיפול בגינות הבית וגידול בבתי צמיחה / ר' מוטי שומרון מכון התורה והארץ

19:30 תפילת מנחה

19:51 צרכנות בשביעית / הרב יהודה עמיחי, מכון התורה והארץ

20:11תפילת ערבית


20:30 ניהול משק חקלאי / ר' איסי אורן, מרכז משק ק' שעלבים

עזרת נשים פתוחה
כיבוד יוגש בין השיעורים