רבני חב"ד קוראים לכל אנ"ש להצטרף ל'בית האוצר'

רבני חב"ד קוראים לכל אנ"ש להצטרף ל'בית האוצר'

קרן 'בית האוצר' להפרשת תרומות ומעשרות מבית מכון התורה והארץ, מאפשרת לחברים בה לקיים את מצוות ההפרשה של תרומות ומעשרות כדין ובהידור. בראש 'בית האוצר' עומדים רבנים מומחים במצוות התלויות בארץ העוסקים בביצוע הדינים, הלכה למעשה.

| טבת תשע"ה

Habad

מעשר מהודר - בבית האוצר!

קרן 'בית האוצר' להפרשת תרומות ומעשרות מבית מכון התורה והארץ, מאפשרת
לחברים בה לקיים את מצוות ההפרשה של תרומות ומעשרות כדין ובהידור.
בראש 'בית האוצר' עומדים רבנים מומחים במצוות התלויות בארץ העוסקים בביצוע
הדינים, הלכה למעשה.

הקרן מאפשרת: 

  • שותפות במטבע לחילול מעשר שני וטיפול בה
  • הלוואה ללוי,  לצורך נתינת מעשר ראשון
  • הלוואה לגבאי צדקה, לצורך נתינת מעשר עני
Error loading MacroEngine script (file: BtnGenerator.cshtml)