המצוות התלויות בארץ

מאמרים

אכילה בחצר הביתית ללא מעשר

אודות אשה שיש בחצרה המשתמרת עץ קלמנטינות ואגוזים, האם היא יכול להאכיל לבעלי החיים שבחצרה מפירות העצים הנ"ל, קודם שהפרישה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הערות בדיני מעשרות

המאמר עוסק בהערות על דיני מעשרות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

מאמרים

הלכות ביעור ווידוי מעשרות

המאמר עוסק בהלכות ביעור ווידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פירות חו"ל שבאו לא"י לענין וידוי

נראה שפירות חו"ל שבאו לא"י גם אם יש בהם דין ביעור ווידוי, מ"מ יש מקום לומר שאין הם מעכבים את הוידוי אם לא הפריש מהם...

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א

מאמרים

נתינת מעשר ראשון לבת לוי נשואה

מידי פעם אנו נשאלים, האם בת לוי הנשואה לישראל המפרישה תרו"מ פטורה מנתינת מעשר ראשון לאחר ההפרשה, כיוון שעדיין היא זכאית...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות בפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט בשנה השמינית

מה דינם, לעניין חיוב מעשרות, של פירות שחנטו בין א' בתשרי שנה זו (שנה שמינית) לבין ט"ו בשבט? לכאורה מכלל שנה שביעית יצאו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הודאת הארץ

לאחר הביעור, יש לומר וידוי שתוכנו הודאה על נתינת המעשרות כנדרש, ובקשת ברכה מה' על העם והארץ

הרב יואל פרידמן

מאמרים

'תרומה גדולה' - שיעורה

הלכה פסוקה היא וכך נתקבל בכל ישראל כי: "תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר "ראשית דגנך" (דברים יח,ד) כל שהוא,...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

שיעור תרומה מן התורה (תגובה)

תגובה למאמר 'תרומה גדולה-שיעורה'

הרב אהוד אחיטוב