הרבנים הראשיים לישראל פרסמו קריאה לציבור להרבות בתפילה להצלת יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי

הרבנים הראשיים לישראל פרסמו קריאה לציבור להרבות בתפילה להצלת יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי

הרבנים הראשיים לישראל, הרה"ג יצחק יוסף והרה"ג דוד לאו, פרסמו קריאה לציבור לקראת הימים הנוראים להרבות בתפילה להצלת יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי.

הרב אשר מבצרי | אלול תשע"ד

"מאסרו של יהונתן נמשך זמן רב, וכולם חשים כי כבר מזמן הגיע העת לשחרורו", כתב הרב הראשי הרה"ג דוד לאו, "עיני רבים מהעם נשואות לכך, ובליבם תפילה להקב"ה 'שתבוא לפניו אנקת אסיר'. יתן בלב האחראים על עניין זה עצה ותושיה, יאיר את לבם שיחוסו עליו, מוסרותיו ינתקו ויחונו אותו,ויזכה לצאת בהקדם מאפילה לאורה. נשפוך שיחנו לפני מתיר אסורים,"הוציאה ממסגר" נפשו, ויקוים ביהונתן 'ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה'". 

בקריאת קודש שפרסם הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף נכתב:

 "אנו קוראים לציבור הרחב להרבות ולהעתיר בתפילה מאת בורא עולם, ולהזכיר בעת פתיחת ההיכל בשעת הוצאת ספר תורה, עבור אחינו היקר יהונתן פולארד בן מלכה ה' ישמרהו ויחייהו, אשר נמצא בשביה כבר  29 שנה...ומצוה להרבות עליו בתפילה ולקיים מה שנאמר 'ומבשרך אל תתעלם', שהשי"ת יחונן אותו, ויציאהו מצרה ושביה ומשיעבוד לגאולה, ומאפילה לאור גדול, וישלח רפואה שלימה ברמ"ח אבריו, ושס"ה גידיו והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים...". 

 

צריך לציין שמצבו הבריאותי של פולארד הולך ומידרדר, הוא נזקק לאישפוזים וניתוחים כדי להחזיק מעמד, הוא  סובל ומתייסר מאוד מידי יום, ובקשתו האישית היא להרבות בתפילה למען שחרורו.

 בכירים אמריקאים רבים המכירים היטב את פרשת פולארד חוזרים וקוראים לשחרורו כביטוי של צדק אמריקני, ובתוכם שלשה ראשי סי.אי.איי. לשעבר, עשרות משפטנים מהבכירים ביותר בארה"ב, ועוד שרים ואישים רבים, וכפי שכתב ד"ר לורנס קורב סגן שר ההגנה האמריקאי לשעבר: "המשך הכליאה של פולארד מהווה עיוות של הצדק וכתם על מערכת הצדק האמריקאית.."  

 

בתודה גדולה,

ובצפייה ותפילה לבשורות טובות,

בברכת "ושבו בנים לגבולם",

אשר מבצרי  0544-734057