הרב יעקב אריאל:" "לאשה אסור לתפקד כחיילת!"

עוד מוסיף הרב אריאל כי: "תפקיד האשה להביא לעולם חיים ומקצוע החיילות הינו מקצוע גברי מובהק. אסור שאשה תהיה כפופה לגבר במקום שבו מתקיימים יחסי מרות ושעבוד שכן זו פרצה לבעיות צניעות ומוסר חמורות מאוד" עוד הוא מדגיש כי: "כל נהג ער לעובדה שחיילים וחיילות שעומדים יחדיו במחסומים אינם בודקים באותה קפידה את המכוניות כמו חיילים לבד "

| טבת תשע"ד
הרב יעקב אריאל:" "לאשה אסור לתפקד כחיילת!"

בהמשך להחלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה לפעול לעידוד גיוס בנות דתיות לצבא, רב העיר רמת הרב יעקב אריאל, יוצא בחריפות כנגד תופעת גיוסן של הבנות לצבא. בדבריו פוסק הרב אריאל כי ישנו עיקרון ברור ומוחלט בהלכה המדגיש כי אשה אינה רשאית לשאת נשק, אלא אם היא זקוקה להגנה עצמית (תרגום אונקלוס דברים כב', ה'). הרב אריאל: "אשה אינה רשאית כלל לשאת נשק שאינו לצרכי הגנה". כאשר נשאל הרב אריאל, האם מותר לאשה לשאת נשק לתקופת טירונות מוגבלת ותחומה בזמן של ימים עד שבועות בודדים בדומה למקובל, הוא פוסק נחרצות: "גם לא לשעתיים! אלא אם מדובר במקרה חריג המצריך הגנה עצמית להגנה על החיים".

בנוסף, מדגיש הרב אריאל כי: "אשה אינה צריכה לתפקד כחיילת. תפקידה בעולם הוא להביא חיים ומקצוע החיילות הינו מקצוע גברי מובהק כשתפקידם של החיילים בשעת הדחק הוא להרוג ולהיהרג". (קידושין דף ב' עמוד ב' וספר החינוך מצווה תר"ג).  עוד הוא מדגיש כי: "כיוון שנשים אינן לוחמות ואסור להן לשאת נשק, הרי שעצם העובדה שהן מגויסות היא בעיה קשה".

היבט שלישי בדברי הרב מתייחס לסוגיית השעבוד והכפיפות על פי ההלכה. "ההלכה אוסרת על כל אדם להיות משועבד למישהו אחר. בשל הצורך בשמירה על ביטחון הארץ מתירה התורה ללוחמים גברים להיות משועבדים, למרוּת  שמדובר באיסור הלכתי (בבא מציעא דף י' עמוד א').  אך אצל נשים הבעיה חמורה שבעתיים, שכן הן כפופות לגברים ואסור שאשה תהיה כפופה לגבר ובמקום שאשה כפופה לגבר וישנם יחסי מרות ושעבוד, ישנו איסור חמור כי זו פרצה לבעיות צניעות ומוסר חמורות מאוד".

היבט נוסף שאליו מתייחס הרב אריאל הינו העיקרון שמאפשר כי גברים ונשים ישרתו יחד בבסיס אחד תחת מסגרת משותפת. "שירות צבאי משותף אסור ופסול מבחינה מוסרית ומבחינה ביטחונית". דוגמה לכך נותן הרב כאשר מכוניות עוברות במחסום שבו חיילים יחד עם חיילות. "כל נהג עד לעובדה שאותם "צוותים מעורבים" אינם בודקים באותה קפידה את המכוניות כמו חיילים לבד, והביטחון הכללי נפגם". הרב אריאל מסכם ומציין כי: "נכון שכיום הצבא מאפשר תנאים נוחים יותר לבנות דתיות – מפקדות אחראיות, לבוש הולם, אך עדיין נשארת בעיית הכפיפות והמשועבדות בעינה. זאת בנוסף לעובדה שהדבר מהווה לגיטימציה  לבנות אחרות להתגייס ליחידות מעורבות  בבסיסים אחרים שבהם השירות אינו ראוי. בנות יכולות לקיים שירות לאומי התנדבותי ראוי במסגרות אזרחיות, וצריך לדאוג שהצבא ימצא דרך להקים שירות לאומי אזרחי בצורה נרחבת יותר. רק אם בנות לא תתגייסנה ימצא הצבא את הדר ך להקים שרות לאומי אזרחי התנדבותי לבנות".