משפחה חד מינית האמנם?

משפחה חד מינית האמנם?

סתירה יותר גדולה מהסתירה שמופיעה בכותרת לא היתה וגם לא יכולה להיות . זוגיות באופן מובנה היא בין שני אנשים ממנים שונים, בין זכר לנקבה.

הרב אוריאל וינברגר | שבט תשע"ד

גם אם יבואו כל המדענים וההוגים יחד וינסו ליצור ילד מנישואים של זכר לזכר או נקבה לנקבה- לא יצליחו.

כל כך הרבה שינויים ופיתוחים מתחוללים בעולם. דבר אחד נראה קבוע ובלתי ניתן לשינוי. ילדים נולדים אך ורק מאיש שמתחתן עם אישה.

ומענין להבחין שדווקא ההולדה הזו היא שממחישה בצורה הממשית ביותר את הקשר שביניהם. כך מופיע ברש"י על התורה שפירוש הכתוב "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" הכוונה היא שנולד מהם ולד. ובעצם הנסיון לתת לגיטימציה לזוג שבו שני בני המין הם אותו מין, מלבד מה שהיא מתועבת בעיני התורה בצורה הפשוטה ביותר יש בה נסיון לבנות קשר שהמוקד בו הוא אך ורק ההנאה החומרית של הקירבה וללא כל יצירה מושתפת נצחית.

היצירה שיצרה ההשגחה שבה שני בני זוג מתחברים זה לזו ומולידים היא מעוררת את המחשבה על כך שהחיבור שביניהם הוא לא רק יוצר להם הנאה חולפת אלא מחבר אותם למשהו שלישי גדול משניהם. הדבר השלישי הזה הוא השכינה שביניהם, שמאפשרת קירבה לנצח ויצירה אינסופית שמחוללת תולדות חדשים נוספים. והגדילה לעשות התרבות החומרית שמנסה להדגיש בקשר שבין בני זוג את ההנאה החומרית הבשרית של הקירבה ולא את העמקה של קשר רוחני ונפשי שביניהם.

לא רק זה, אלא הגדילה והעצימה את האפשרות ליצור מערכת שבמהותה לא ניתן להיות שייכת לשרשרת הדורות ובאופן מהותי מושתת אך ורק על תאוותנות וחומרנות ולכנות אותה בשם של משפחה וזוגיות.

יתן ד' ויזכנו שתחזור הבהירות לעמנו ולמנהיגיו וההבנה שמשפחה היא קשורה לשם ד' שנקרא עלינו והקירבה של בני זוג אחד לשני היא חלק מהחיבור ביניהם שמקשר אותם לשרשרת הדורות המופלאה של עם ישראל השייך ומחובר במהותו אל הקדוש ברוך הוא ואל שאפית הטוב הנצחית לתקן עולם במלכות שדי.


מתוך אתר עין פקוחה