אד יעלה מן הארץ

בחוק חדש שהוצע מעלים מציעיו את הרצון לאסור בחוק את יצור יצוא שיווק וכו' של סיגריות אלקטרוניות. מה הבעיה בכך? מדוע לאסור זאת? האם גם התורה אוסרת דבר זה?

הרב יצחק גרינבלט | אלול תשע"ד
אד יעלה מן הארץ

אחת הסוגיות שעלתה לפני שנים, וככל שעובר הזמן הדבר נכנס יותר למודעות של האנשים זה נושא העישון. עישון הסיגריות שכיום החוק מחייב את הכתיבה על החפיסה שהעישון ממית וכו', מביע את המצב הלא פשוט אליו הגענו על ידי העישון. בדוח שפורסם נחשף ש העישון הוא הגורם העיקרי למוות ותחלואה בעולם המפותח אשר ניתן למניעה. העישון אחראי למותם של כשישה מיליון בני אדם מידי שנה בעולם, בישראל ההערכה היא שכ-10,000 איש מתים מדי שנה ממחלות שנגרמו מעישון ומחשיפה לעישון כפוי, וזאת יותר מהתמותה הידועה מתאונות דרכים, נפגעי אלימות וסמים גם יחד.
המספרים המזעזעים מביאים אותנו לחשוב על המשמעות ההלכתית של הדברים. האם אסור לפי ההלכה לעשן? יש מי שיגיד שקשה לאסור את הדבר שכן ראינו גדולי ישראל מעשנים, והאחרים יגידו שאכן הידע הרפואי שקיים היום שונה מאוד ממה שהיה אז לפניהם, אלו שהתרגלו לעשן בחושבם שאין בכך בעיה רפואית. אלא שלא קל להפסיק, שכן הניקוטין הנמצא בסיגריות ממש ממכר, כפי שמפרסם הדוח, וממילא השינוי הנדרש מאוד לא פשוט.

לפני שנים פורסם ספר שלם העוסק בתחום בשם "פאר תחת אפר", שכולו מלא מקורות העוסקים בנושא ובאים להביע אמירה ברורה מאוד, שהעישון אסור לפי ההלכה, ושאין כל מקום להתיר אותו.

בספר לב אברהם כתב: "ואי אפשר לאסור את העישון על פי דין תורה כי אינם מזיקים רק כעבור כמה שנים". כיוון שכל סיגריה כשלעצמה אינה מזיקה, אלא רק הפעולה המצטברת, לכן אי אפשר לאסור.

על פי דבר זה היה מי מהפוסקים שטען שאם אבא מבקש מבנו שיקנה לו סיגריות שיש לבן לשמוע לאביו, שכן אין הוא פוגע באבא במעשה זה, ובכל זאת תלמידי חכמים רבים הורו לברוח ממצב זה (כגון הגרז"נ גולדברג ועוד).

בעוד נושא הסיגריות נכנס למודעות פרץ לאזורנו הסגריה האלקטרונית, שהיא עובדת אחרת, ורבים חושבים שאין בה בעיה. אך מחקרים מגלים שהיא לא פחות, ואף יותר מסוכנת מהסגריות הרגילות. פעמים שהיא ממכרת לא פחות ואף רבים נמשכים אליה מחוסר מודעות לנזקים שלה, אף כאלו שלא היו מעשנים סיגריות רגילות.

אך מעבר לתחום זה, אין ספק שהעישון פוגע גם בסביבה, מצער אנשים רבים וגורם לנזקים כלליים, ואף אם יהיה מקום להתיר עישון בדרך זו או אחרת, ודאי שאין מקום להתיר את הפגיעה באחרים. דבר זה אף מגיע לחוקים הבאים לשמור על הציבור בכך שאוסרים את העישון במקומות ציבוריים ועוד.

אין ספק שנזקים גדולים גורם הדבר, ומחובת האדם לשמור על בריאותו כך גם חובתו לפרוש ממעשה נורא זה, ולהרגיל את סביבתו לפרוש מכך.

יהי רצון שנזכה שכל המנהגים הרעים האלו יעברו, ונזכה לחיים טובים ושמחים שאינם דורשים בחובם שיתוף של אמצעים לא טובים.

toraland whatsapp