פורום חותם:"נהג הפוגע בהולך רגל דינו כרוצח ברשלנות"

מכון "משפט לעם" החבר בפורום חותם, בראשות הרב אריאל בראלי: "כל מי שיכול, חייב למנוע מעבריין תנועה לעלות על הכביש. המשטרה ממלאת פה תפקיד חשוב ועל הציבור לשתף איתה פעולה"

| כסליו תשע"ד
פורום חותם:"נהג הפוגע בהולך רגל דינו כרוצח ברשלנות"

מכון "משפט לעם" החבר בפורום חותם, בראשות הרב אריאל בראלי: " כל מי שיכול, חייב למנוע מעבריין תנועה לעלות על הכביש. אין לתת לו רכב, ויש  לדווח למשטרה על עברות תנועה המסכנות חיים. המשטרה ממלאת פה תפקיד חשוב ועל הציבור לשתף איתה פעולה".

פורום חותם המאגד את מכוני התורה וההלכה הדתיים הבכירים בישראל, מספק חיזוק הלכתי להמלצות ועדת השרים לענייני חקיקה להחמיר משמעותית עם עונשם של עברייני תנועה והרחבת סמכותם של קציני משטרה להרבות החרמת כלי רכב ופסילת רשיונות לחודשים ארוכים. ראשי מכון "משפט לעם" מבית "חותם" הדן בנושאי משפט והלכה פוסקים כי לשלטון סמכות לתקן כל תקנה הנחוצה לביטחון ובטיחות האזרחים. עוד מדגישים ראשי המכון כי נהג הפוגע בהולך רגל, דינו ונחשב כרוצח ברשלנות על פי ההלכה. וכפי שכתב הרב עובדיה יוסף: 'הנוהג ברכב במהירות מופרזת שהסכנה רצינית ואין באפשרותו לעצור המכונית מיד כשירצה, אשר אם עבר ורמס וטרף אין מציל, שהרכב הוא כלי קטלני ביותר ...ומי שלא נזהר לנהוג במתינות  נחשב הדבר לפשיעה, וקרוב למזיד הוא וכהורג בידיים הוא". לפיכך, ניתן להעניש בחומרה נהג העובר על חוקי התנועה בצורה קבועה אף אם בפועל לא היו נפגעים.

וגם בכלל, אם מעמיד את רכבו בצורה המסכנת את הולכי רגל, או על המדרכה  שמאלץ את הולכי הרגל לרדת על פני הכביש, עובר על איסור: "לא תשים דמים בביתך" כל מכשול שיש בו סכנת נפשות.

מלשינון לעברייני תנועה

ראש מכון "משפט לעם" הרב אריאל בראלי: יש להחמיר בעונשו של עבריין תנועה אף אם בפועל לא פגע באיש. רשויות החוק מופקדות על כך ויש לסייע להן ככל האפשר. גם הציבור נדרש לעשות את אשר בידו למנוע מעבריין תנועה לעלות לכביש הן בסרוב לתת לו רכב והן בדיווח למשטרה על ביצוע עברות תנועה המסכנות חיים המשטרה ממלאת פה תפקיד חשוב ועל הציבור לשתף איתה פעולה. לחוקי מדינת ישראל בתחום הפלילי יש גושפנקה הלכתית ובודאי בדבר שיש בו שלום הציבור

מי שמסכן את הרבים מותר למסרו למשטרה, יש הסוברים כי ישנו התר הלכתי לעשות פעולות המונעות מנהג הידוע כמסכן חיים לעלות על הכביש. ".

לצד החמרת הענישה צריך לחזק את ההסברה, חובה על הרבנים ומנהיגי הציבור לדרוש ברבים על זהירות ובטיחות בדרכים, ואנו קוראים לרבנים בכל אתר ואתר להתריע על נושא הבטיחות בדרכים.