האם מותר לתרום באמצעות הדסטארט?

פסק הלכה של הרב שלמה אישון קובע כי לא מדובר בהלוואה אלא בתרומה, ולכן אין חשש ריבית.

עדו בן פורת | מתוך אתר ערוץ 7 |
האם מותר לתרום באמצעות הדסטארט?

האם ישנו איסור הלכתי להשתתף בפרויקטים באתר למימון המונים הדסטארט?

במאמר המתפרסם בגיליון חודש תמוז של 'אמונת עיתך' היוצא לאור ע"י מכון התורה והארץ, דן בשאלה זו הרב שלמה אישון ממכון כת"ר ורב שכונת מזרח העיר רעננה. הרב פוסק שהיות ולא מדובר בהלוואה אלא בתרומה, אין חשש ריבית.

השאלה שהוצגה בפני הרב אישון היתה האם יש בעיה של ריבית במימון מראש דרך האתר 'הדסטארט', היות ואין יודעים כמה יעלה המוצר לאחר שהוא יצא לאור, ועל התשלום מראש מקבלים הנחה או תוספת מתנה שלא יקבל מי שירכוש את המוצר בעת יציאתו לשוק.

לכאורה דבר זה הוא ריבית לכל דבר, שהרי בגלל הקדמת מעות משלמים פחות או מקבלים תוספת לתמורה לכסף.

במאמר עונה הרב שהוזלה בגלל הקדמת מעות אסורה כאשר אדם רוכש מוצר או שירות ומשלם על כך מראש ובתמורה מקבל הנחה. במצב כזה עלולה להיות בעיית ריבית, משום שהקדמת התשלום כמוה כהלוואה שמקבל המוכר מהקונה, והמחיר הזול הוא התמורה להלוואה.

"כמדומה שבאתר המדובר אין הדבר כן. לא מדובר שם על רכישת מוצר או שירות אלא על תרומה כאשר המתנה שמקבלים היא בתמורה לתרומה. אם כך הרי אין כאן כלל הלוואה, שהרי לא הייתה כאן הקדמת תשלום, ואם אין הלוואה הרי אין איסור ריבית" – קבע הרב אישון והוסיף שהקביעה האם זו תרומה או הלוואה תלויה בשאלה האם המקבל מחויב להחזיר את הכסף או את המוצר.

"כלומר, מה יהיה אם המקבל לא יגייס את כל הסכום ובסופו של דבר לא יהיה מוצר? אם משפטית אכן ניתן לתבוע את היוצר לספק את המוצר או לחילופין להחזיר את הכסף שקיבל בתוך פרק זמן מוגדר, אז אפשר לראות זאת באמת כהקדמת מעות, אך אם לא ניתן לתבוע משפטית את המקבל גם אם בסופו של דבר לא יספק את המוצר – הרי שאין זו הלוואה אלא תרומה", כלשונו.

למעבר לקריאת הכתבה בערוץ 7 לחץ כאן>>