הרשות לניירות ערך מאשרת “היתר עסקה”

לראשונה מאז הקמתה מפרסמת הרשות לניירות ערך את עמדת הסגל המאשרת ביצוע היתר עסקא בעת רכישת אגרות חוב. היתר העסקא יעשה ישירות מול הרשות, ובכך יאפשר למשקיעים באגרות להימנע מחשש ריבית מחד, ולא יפגע בשאר המשקיעים שאינם רוצים בכך מאידך.

עוזי ברוך / ערוץ 7 |
הרשות לניירות ערך מאשרת “היתר עסקה”

 

הרשות לניירות ערך פירסמה לראשונה עמדת סגל בנוגע להיתר עסקה על השקעה באגרות חוב, המאפשרת ומסדירה את קיומו של ההיתר במטרה לאפשר לציבור שומר המצוות לרכוש אגרות חוב מבלי שהוא נכנס לחשש איסור ריבית.

זוהי התייחסותה הראשונה של הרשות לנושא מאז הוקמה לפני כ-50 שנה.

לפי העמדה שפרסמה הרשות, עליה חתומים עו"ד מאיר לוין ועו"ד ורו"ח יעקב יודקוביץ, חברות יוכלו מעתה לאפשר לרוכשי אגרות חוב שירצו בכך להתקשר מולן ישירות במסמך של היתר עסקה, מה שיאפשר למשקיעים באגרות להימנע מחשש ריבית מחד ולא יפגע בשאר המשקיעים שאינם רוצים בכך מאידך. 

“הסגל מודיע בזאת כי מצדו אין מניעה שתאגיד יציע למחזיקים להתקשר בהסכם הנפרד כאמור ויתקשר בהסכם זה עם כל מחזיק שיחפוץ בכך", נכתב בעמדת הרשות, ''זאת בתנאי שההסכם הנפרד יקבע כי תוקפו יהיה אך ורק ביחס למחזיקים אשר התקשרו בו עם החברה וביחס לתקופה שבה יחזיקו באגרות החוב, וכי יישומו יבוצע במישרין בין מחזיקים אלו לבין התאגיד מבלי שהנאמן למחזיקי תעודות ההתחייבות יתערב בו”.

ברשות הוסיפו כי הפיתרון שפרסמו לא נועד לבטל או לפגום בתקפם של פתרונות אחרים המיושמים כיום על ידי חברות מסוימות.

כהצעה פרקטית ליישום עמדת הרשות באג”ח של חברות רבות, מציעים ברשות ניירות ערך להקים אתר אינטרנט ייעודי שבאמצעותו יוכלו משקיעים באג”ח לקבל הסכם היתר עסקה לאג”ח של חברה בודדת או לאג”ח של חברות רבות שירצו ליטול חלק בדבר.

לפי היתר העסקה, שמופיע בכתובים לראשונה כבר בתקופת הראשונים, הלווה והמלווה מסכמים ביניהם שחצי מהסכום ישמש כהלוואה ללא ריבית וחצי נוסף ישמש כפיקדון להשקעה משותפת הנושאת תשואה מינימלית מסוימת בגובה הריבית.

כדי להימנע ממצב בו המלווה יפסיד את כספו במקרה של כישלון העסקה לשמה נתנה ההלוואה, מסמך ההיתר כולל כללים מחמירים להוכחת ההפסד, הכוללים שבועה חמורה.

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לניירות ערך, ברך על המהלך באמרו כי "שוק אגרות החוב הקונצרניות הינו מאפיקי ההשקעה הבולטים בשוק ההון בישראל, אך הינו בלתי נגיש לחלק משמעותי מציבור שומרי המצוות בארץ ובעולם.

''מצב זה פוגע הן באותו ציבור והן בחברות המנפיקות. פרסום העמדה צפוי לפיכך להועיל הן לחברות אשר יעשו שימוש במנגנון המתואר בעמדה והן לאותו ציבור שייפתחו בפניו מסלולי השקעה נוספים”, הדגיש.

ברשות בקשו להודות למכון כת"ר, לח"כ בצלאל סמוטריץ' וליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, על הסיוע שלו בקידום העמדה שפורסמה היום. ״מדובר בצעד משמעותי וחשוב של הרשות לניירות ערך למען המשקיעים, כדי לגרום לכך שכל המשקיעים מכל קבוצות האוכלוסיה יוכלו לפעול ללא חשש מבחינת ההלכה", מסר גפני.

toraland whatsapp