מעשר ממתנות חתונה: בכפוף למצב הכלכלי

מעשר ממתנות חתונה: בכפוף למצב הכלכלי

האם חייבים מעשר כספים ממתנות החתונה? הרבנים רועי כהן ושלמה אישון קובעים גדרים לחיוב מעשר וממליצים גם על אפשרויות נוספות.

ערוץ 7 |

עונת החתונות בשיאה וזוגות טריים לא מעטים מתחבטים בשאלה האם הם צריכים לתת מעשר כספים ממתנות החתונה.

בגיליון החדש של 'אמונת עתיך' מבית 'מכון התורה והארץ' מתייחסים הרב רועי הכהן זק והרב שלמה אישון ממכון כת"ר לשאלה האם גדר חיוב מעשר כספים חל גם על מתנות חתונה ומתי בדיוק על בני הזוג להפריש, אם בכלל.

הרבנים פותחים ברקע כללי על גדר חיוב מעשר כספים. "קיימת מחלוקת בין רבותינו הראשונים והאחרונים אם הפרשת מעשר כספים היא חיוב מדאורייתא, חיוב מדרבנן או מנהג ישראל. ההכרעה המקובלת בהלכה היא כי מדובר במנהג ישראל, אשר הנוהג בו בקביעות מתחייב בו כנדר", הם כותבים.

בהמשך הם דנים בגדר החיוב במתנות חתונה ומחלקת בין סוגי המתנות. "אם מדובר במתנות בעין (כגון מוצרי חשמל), בשוברים לרכישת מוצרים בעין או בסכום כסף ייעודי לרכישת מוצרים, המנהג הרווח הוא שאין צורך להפריש מעשר כספים. אם מדובר במתנת כסף לא ייעודית, יש להפריש מעשר כספים, אא"כ מצבם הכלכלי של בני הזוג קשה, דהיינו שלא יהיה להם כסף די מחייתם אם יפרישו מעשר כספים מהמתנות".

אפשרות נוספת עליה ממליצים הכותבים, היא לקחת חלק מן הסכום שקיבל הזוג ולהפקידו לחיסכון למען הילדים בע"ה בעתיד. "מאותו חלק מכספי החתונה שמשתמשים בו כרגע (בהנחה שכרגע משתמשים בכספי החתונה) יש להפריש מעשר כספים בכפוף למצבכם הכלכלי. מהסכום שמפקידים לחיסכון אין צורך להפריש מעשר כספים כרגע, אלא בשעת השימוש בו – בהתאם למצב הכלכלי באותו זמן, וכן בכפוף לשאלה מה יעשו עם הכסף".

"לכן, אם למשל תשתמשו בעתיד בחלק מכספי החתונה לצורך תמיכה בילדים גדולים באופן המותר מכספי מעשר כספים – הרי זה עצמו ייחשב מעשר הכספים ממתנות החתונה" – מסכמים הרבנים כהן ואישון. הם גם מגבילים את ההמלצה בכך שהסכום שיוקצה ממעשר הכספים לצורכי הילדים לא יעלה על מחצית סכום המעשר.

לכתבה בערוץ 7>>